21 comunitats de Palamós ja han iniciat els tràmits de sol·licitud d’ajudes Next Generation per a la millora d’edificis, dins un procés que es tancarà definitivament el 30 de juny

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal, depenent de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós, tancarà el proper 30 de juny, el període perquè les comunitats de veïns i veïnes del municipi puguin acollir-se a les ajudes per a la rehabilitació d’edificis en l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP), que en el cas de Palamós són immobles que s’ubiquen en els sectors de Mas Guàrdies i de l’avinguda de Catalunya, construïts tots ells a la dècada dels 70.

Fins al moment 21 comunitats del municipi s’han sumat a la iniciativa, una xifra que podria augmentar si dins aquest termini final, s’afegeix alguna de les cinc comunitats de propietaris de Palamós que encara tenen l’opció de sol·licitar aquests ajuts, per a la qual cosa cal adreçar-se a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós (c/ Major, 56).

L’execució d’obres s’haurà de fer durant l’any 2025 i el primer semestre de 2026, per la qual cosa cal tancar ara la línia de finançament, i d’aquesta manera garantir els terminis necessaris per a elaborar i gestionar la documentació tècnica que es requereix, per a la tramitació de les sol·licituds de totes les comunitats que han demanat poder-se beneficiar d’aquests ajuts.

Les previsions inicials del nombre de comunitats participants al municipi, han estat llargament sobrepassades, i amb la vintena actual, el finançament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aquest programa podria arribar als 8.000.000 € per a Palamós. En aquesta xifra s’inclou les ajudes genèriques previstes per a les comunitats, però també les ajudes específiques per a les famílies vulnerables econòmicament, establint línies de bestretes en el pagament de les ajudes.

Més enllà del 30 de juny, des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal se continuarà treballant en la gestió comunitària de les subvencions atorgades, i d’aquesta manera poder preparar el procés d’obra de rehabilitació dels edificis.

L’Ajuntament de Palamós ha creat l’Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal, per a la realització de tasques de suport i acompanyament a les comunitats, vinculades a la gestió dels tràmits per als sol·licitants a aquestes ajudes, assumint el cost de la redacció dels respectius projectes i de la documentació tècnica necessària.

Les obres que se subvencionen mitjançant aquest programa són per a la millora energètica de l’edifici i de l’accessibilitat. Amb aquest objectiu es preveu el folrat de l’edifici existent amb 8cm d’aïllament tèrmic a façana, així com la instal·lació d’ascensor.

Per assolir un grau d’estalvi major al 75% d’energia consumida s’ha afegit al projecte la col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta, amb una potència instal·lada de 8 kw. La subvenció que perceben els veïns és de l’entorn del 82% del cost total, finançat pels Fons Europeu Next Generation de la Unió Europea, i coordinat pel Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat