Aquesta setmana s’ha començat a aplicar el reforç dels serveis socials de Palamós amb més personal

Aquesta setmana s’ha començat a aplicar el reforç dels serveis socials de Palamós amb més personal. Es tracta de les noves incorporacions o l’ampliació de la jornada laboral d’algunes professionals d’aquest servei, tal com es va establir el mes d’octubre passat en el nou conveni que es va acordar entre l’Ajuntament de Palamós i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

L’Àrea d’Acció Social, Ciutadania, Immigració i Cooperació de l’Ajuntament de Palamós va considera del tot necessari actualitzar la gestió de l’equip bàsic d’atenció social primària i els serveis de suport, per continuar garantint una atenció adequada a totes les noves necessitats que han anat sorgint en els darrers anys en aquest àmbit.

Amb aquest objectiu es va treballar un nou conveni (que també inclou al municipi veí de Vall-llobrega), amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, de qui depèn des de 1993 la gestió d’aquest servei, tal com correspon per als municipis de menys de 20 mil habitants.

Novetats del nou conveni
Entre altres propostes aquest acord inclou novetats que permeten millorar i reforçar el servei, amb la incorporació d’un/a treballador/a social i un/a administratiu/iva. A banda també inclou l’augment de mitja jornada d’un/a educador/a social i de jornada completa d’un/a integrador/a social per al Centre Obert; ampliant també a jornada completa l’atenció psicològica que es realitza en el Servei d’atenció psicològica de l’àrea d’atenció a la família.
Per altra banda, es disposa d’un seguit de Serveis de suport al Servei Bàsic d’Atenció Social que són finançats al 100% pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, sense cap despesa per part dels dos ajuntaments. Aquests serveis són concretament el Programa de fisioteràpia i cessió d’ajudes tècniques per a persones amb dependència, el Programa de promoció i implantació del servei de Teleassistència per a persones grans, i el Programa d’atenció a la dependència.

L’acord també ha suposat que el Consell Comarcal es responsabilitzi de la gestió de les Ajudes d’urgència social, així com la gestió del cobrament de la part que pertoca als usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària, el cost dels quals és assumit per l’ajuntament.

Fins ara l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) de Palamós i Vall-llobrega estava format per: un/a educador/a social amb funcions de coordinació de l’equip, quatre diplomats/des en treball social, dues educadores socials (una a jornada completa i l’altra a mitja jornada), un/a auxiliar administratiu/va i tres treballadores familiars.

El nou conveni ha donat relleu al darrer que es va signar entre els dos ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Empordà l’any 2015.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat