El Museu de la Pesca, a Palamós, parla de la relació entre pescadors i dofins a la Costa Brava en unes jornades marítimes a Marsella

El Museu de la Pesca, a Palamós, va ser convidat a la jornada d’estudi “Gestió i explotació dels recursos marins en l’era moderna fins als nostres dies”, que va tenir lloc ahir dimecres 12 de febrer, organitzada pel centre francès de recerca multidisciplinar UMR TELEMME i sota la direcció dels investigadors Gilbert Buti (professor de la Aix-MarseilleUniversité), ChristopheCérino (professor de laUniversité de Bretagne-Sud), Daniel FAMET (professor de la Aix-MarseilleUniversité) i Olivier Raveux (investigador del CNRS-Telemme).

Aquesta jornada va debatre l’explotació dels recursos del mar al llarg de la història a la Mediterrània i les indústries que se’n derivaren, amb l’objectiu d’extreure’n conclusions a nivell ecològic, tècnic i econòmic.

L’acte es va realitzar al Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, de Marsella, i va comptar amb aportacions d’investigadors francesos, italians, tunisians i catalans.

El Museu de la Pesca viatja a Marsella
Entre els ponents participants es va comptar amb la del documentalista i membre de l’equip de recerca del Museu de la Pesca i del Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima (Universitat de Girona) Alfons Garrido, el qual va parlar sobre la interacció dels dofins i els pescadors de la Costa Brava dins el discurs de la comunitat local, un aspecte molt poc conegut de la història marítima del litoral català.

Sobre la base dels perjudicis que ocasionaren aquests cetacis a la indústria pesquera al llarg del segle XX, Garrido va analitzar l’origen d’aquesta interacció i les conseqüències, les mesures adoptades i l’opinió pejorativa envers els dofins que encara manté una part de la comunitat pesquera.

La relació entre pescadors i dofins a la Costa Brava
Des de finals del segle XIX i fins a la dècada de 1960 els dofins van esdevenir una de les principals preocupacions dels pescadors de la Costa Brava. A més de menjar-se el peix, trencaven les xarxes, tot ocasionant fortes pèrdues i molts treballs a les remendadores.

Considerats com una plaga, es van idear diferents mètodes per exterminar els dofins i les “roasses”, alguns amb l’ajuda de l’Administració i altres usant estris rudimentaris, com la dofinera. Alguns dofins capturats es venien als peixateries, tenia un gust similar a la vedella, i els pescadors el cuinaven amb patates o el rostien a la graella.

L’aparició de les xarxes de plàstic i la contaminació de les aigües van provocar que els dofins cada cop fossin més rars, paral•lelament a una major conscienciació social envers la conservació d’aquests animals. Avui dia els dofins són espècies protegides.

La recerca sobre aquesta temàtica realitzada pel Museu de la Pesca va comptar amb el testimoni de membres de la comunitat pesquera de la Costa Brava, com Encarnació Martí, Ramon Martí, Josep Mateu o Albert Ros.

Publicació de la conferència
Una versió d’aquesta conferència realitzada ahir a Marsella pel documentalista i membre de l’equip de recerca del Museu de la Pesca, Alfons Garrido, sortirà publicada en el proper número de la revista ExocetusVolitans, editat per les Associacions d’Amics de la Mar de Banyuls de la Marenda (A.S.A.M.E.) i de Girona (A.G.A.M.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat