El ple de Palamós aprova una moció en defensa d’una educació pública de qualitat

El passat dimarts 30 d’octubre, el ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar una moció en defensa d’una educació pública i de qualitat, i contra les retallades del Govern de la Generalitat i de l’Estat. La moció va ser aprovada amb els vots favorables del grup municipal Socialista, grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Palamós-St. Joan i grup municipal d’Entesa Palamós-St. Joan; mentre que el grup municipal de Convergència i Unió va votar-hi en contra. (el grup municipal Popular va excusar la seva assistència al Ple).

La moció aprovada destaca que el Govern de la Generalitat ha reduït un 13’3% el pressupost del departament d’Ensenyament en els dos darrers anys, la reducció més alta de totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

A tot això, cal sumar-hi l’informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local del Ministerio de Educación, que modifica la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que tindrà l’efecte de la prohibició de les competències municipals en matèria d’educació. També el conjunt de mesures que va aprovar el Consell de Ministres i que suposa una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.

D’entre aquestes mesures que es van aprovar, es destaca l’increment del 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’increment d’hores en els currículums dels Cicles Formatius de Formació Professional. Desapareixen amb aquest Reial Decret-Llei el programa “Escuela 2.0” per promoure l’ús de les noves tecnologies a l’aula, així com el programa de cooperació amb les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments per promoure places escolars de llar d’infants. Paral.lelament, es va aprovar també l’increment del preu de les taxes universitàries, que pot arribar fins a un 66%.

Així mateix, es redueixen les ajudes socials, les necessitats educatives especials queden desateses, s’agreuja l’escletxa de suport entre els centres públics i privats, perillen les escoles de música i dansa municipals, l’augment de l’IVA sobre el material escolar, es redueix considerablement el suport a les llars d’infants, entre d’altres mesures.

Totes aquestes són mesures que afecten directament als palamosins i palamosines, i la moció aprovada destaca aquelles que han suposat un trencament amb el Pacte per l’Educació:

Manca de finançament de les llars d’infants municipals que per al municipi de Palamós ha suposat un increment de les taxes per a les famílies en un intent d’establir un equilibri pressupostari. No s’ha avançat en el reconeixement de la corresponsabilitat municipal en l’escolarització: a les polítiques de reequilibri de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, als convenis, a les zones educatives, a l’Oficina Municipal d’Escolarització i a les Comissions d’Escolarització.

Manca de suport econòmic del Govern de la Generalitat a programes d’èxit de cohesió social i de lluita contra l’absentisme, com la reducció de les aules d’acollida i de les Unitats de suport a l’Educació Especial. Insuficiència de beques i ajuts per accedir als estudis post-obligatoris davant la instauració o l’augment del preu de les taxes a la Formació Professional. Baixa inversió en obra nova i en reformes, ampliació i millores dels edificis educatius que converteix situacions de precarietat i provisionalitat en cròniques. Desaparició del finançament de les activitats de les AMPES. Reducció per a l’accés a les beques de menjador escolar.

Per tot això i amb aquesta moció l’Ajuntament de Palamós exigeix al Govern de la Generalitat el pagament dels compromisos adquirits amb tots els ajuntaments del país. Es demana el seu suport econòmic per al control de l’absentisme, les aules d’acollida, contra de la reducció de les beques de menjador i la modificació de les condicions laborals del professorat.

La moció també manifesta el total desacord del consistori amb les mesures preses des del Govern de l’Estat i que, com s’ha anunciat, suposaran en un futur proper la prohibició de les competències municipals en matèria d’educació. Finalment es reitera la voluntat municipal de ser coresponsables de l’educació dels palamosins i palamosines, i es demana al Govern de la Generalitat que garanteixi de forma efectiva, no retòrica, el diàleg i la cooperació amb els ajuntaments sota el principi de lleialtat institucional, i que amb urgència, es prioritzi la inversió en Educació com la millor garantia de futur, la millor inversió possible per superar aquesta greu situació econòmica, política i social que viuen els pobles i les ciutats de Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp