El Servei d’Arxiu Municipal de Palamós participa en el dia internacional dels arxius compartint la recuperació d’un document de La Equitativa

Avui, 9 de juny, té lloc el Dia Internacional dels Arxius que a Catalunta se celebra de manera purament virtual amb una iniciativa de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, centrada en els usuaris dels serveis d’Arxiu i sota el nom de Persones, Vides, Arxius.

La iniciativa és una proposta de difusió que ha consistit en la captació de vídeos autoenregistrats pels usuaris dels arxius que han volgut participar, gairebé 60 centres d’arreu de Catalunya.

El Servei d’Arxiu Municipal de Palamós s’ha sumat a la proposta d’Arxius de la Generalitat i hi participa amb l’aportació d’una experiència en la qual es mostra com darrere de cada document hi ha una història.

Des del municipi Josep Olivé, explica el cas de la recuperació del llibre diari número 1 de la Cooperativa La Equitativa de Palamós, dels anys 1918-1921, un document comptable rellevant d’aquesta societat, que evidentment faltava dins de la seva sèrie i que va tenir un recorregut curiós fins que va tornar sortosament a Palamós, després de prop de vint anys d’itinerari.

Les arxiveres i arxivers són testimonis d’aquestes situacions moltes vegades sorprenents que porten als arxius persones i documents. Avui els arxius volen compartir aquesta experiència amb la societat en general, però des de la perspectiva dels mateixos usuaris dels arxius i amb la seva veu.

Les persones que vulguin saber més sobre aquest viatge de vint anys d’un dels llibres de comptabilitat de La Equitativa de Palamós, poden fer-ho visualitzant el vídeo que es pot trobar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=resU2grV_MM&list=PLoSdotam3UngFhZaQHLnXiUJp-dKX-OSq&index=9

Servei d’Arxiu Municipal de Palamós
El Servei d’Arxiu Municipal és responsable de la salvaguarda, l’organització, la gestió i la divulgació dels documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Palamós des del s.XIII fins a l’actualitat. Custodia, també, fons i col•leccions documentals de particulars, associacions i empreses vinculades al municipi.

Com a servei públic és un element bàsic de suport a la gestió municipal, una plataforma d’informació i documentació a disposició de l’Ajuntament i de la ciutadania. Té com a missió la protecció i la recuperació del patrimoni documental del municipi.

Actualment aquest servei municipal custodia prop de 1.600 m lineals de documentació, dels quals quasi 50 metres són documents de Palamós i de Sant Joan anteriors a l’any 1900.

El Servei d’Arxiu ofereix informació documental i bibliogràfica sobre Palamós, consulta de documents (amb excepció dels que estan subjectes a restricció legal), suport a la recerca, assessorament sobre tractament de la documentació, activitats pedagògiques i col•laboració en iniciatives de difusió del patrimoni del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat