Els alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida, a Palamós, reben classes de música a l’Aula Musical de l’escola La Vila

L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós ha organitzat, un curs de música per als alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), que s’ha impartit durant aquest trimestre en col•laboració amb l’Aula Musical de l’escola La Vila.

L’objectiu de l’activitat és treballar hàbits, tècniques i valors a través de la formació musical que se’ls proporciona als joves alumnes.

El que s’han plantejat són sessions molt dinàmiques en les que, s’ha treballat bàsicament la percussió. Alguns dels instruments que s’han utilitzat han estat fabricats pels propis alumnes en el taller de fusteria.

L’Aula Musical de l’escola La Vila
L’Aula Musical de l’escola La Vila vinculada directament a aquesta escola i gestionada per la seva AMPA, està funcionant des del curs 2008-2009. Inspirada en la filosofia i els objectius del projecte Palamós Ciutat Educadora està oberta a tota la població del municipi i s’hi aplica la metodologia fixada pel currículum oficial de la Generalitat de Catalunya. S’hi imparteixen llenguatge musical i instruments.

Per millorar el coneixement del municipi i la seva vinculació amb l’entorn, els alumnes de la UEC també han participat en algunes de les propostes del programa pedagògic “Fem Arrels” que ofereixen els departament de Medi Ambient i Cultura de l’Ajuntament de Palamós.

La Unitat d’Escolarització Compartida
La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs educatiu extern als instituts del municipi que organitza l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós amb l’objectiu de reforçar el procés educatiu de joves del municipi de 14 i 15 anys amb dificultats d’adaptació al medi escolar.

L’Ajuntament de Palamós organitza la UEC del municipi, des de fa 15 anys, en virtut d’un conveni amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat, aportant els recursos humans, l’espai, els recursos materials i el projecte pedagògic.

L’ensenyament es reparteix entre el centre de procedència, al que continuen assistint en horari de migdia i la UEC, on reben formació en horari de matí.

A la UEC s’imparteix una formació més pràctica i professionalitzadora i, paral•lelament, es treballen aspectes per reforçar els continguts curriculars bàsics i per afavorir la socialització de l’alumnat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp