Els consellers Damià Calvet i Teresa Jordà, presideixen a Palamós la sessió plenària de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Els consellers de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, han presidit aquest matí a Palamós, la sessió plenària de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

L’acte ha tingut lloc a les 12 h, a la Capella del Carme, amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig i d’una vuitantena de representants de les entitats i organismes que formen la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

Aquesta sessió plenària ha estat encapçalada pels parlaments de l’alcalde de Palamós i dels dos consellers, i ha seguit amb la participació dels diversos responsables dels àmbits de treball de la Taula, els quals han exposat el resum de les tasques realitzades per aquest òrgan de gestió durant aquest any 2019, i la presentació del pla d’acció previst per aquest any 2020, amb unes 24 accions centrades en la protecció del medi ambient, la formació o la divulgació.

La Taula de Cogestió Marítima esdevé un espai permanent de participació per debatre i concretar propostes per conservar el patrimoni natural marí i aprofitar els beneficis que proporciona el desenvolupament sostenible de l’economia blava mitjançant una gestió coordinada dels usos i activitats marítimes que tenen lloc en aquest espai. Integrada per una vuitantena d’entitats i organismes, permet per primera vegada, que l’Administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.

L’àmbit de la Taula és l’àrea marina que comprèn l’espai protegit de la Xarxa Natura 2000 “Litoral del Baix Empordà”, localitzat en un sector de la Costa Brava d’excepcional bellesa, alts valors paisatgístics, i un ric patrimoni natural. Concretament, correspon a l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.

També s’inclouen els àmbits marins dels espais del PEIN de Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de Protecció aprovat l’any 2006.

Tres objectius bàsics per a la conservació
La Taula es va constituir ara fa un any amb la finalitat de treballar per a la conservació del patrimoni natural marí i litoral, així com de la sostenibilitat econòmica i social del territori. Aquest treball es basa principalment en tres objectius: Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de l’àmbit; vetllar per la comptabilització dels usos i les activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni, i facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.

La Taula és fruit d’un procés que es va iniciar el mes de maig de 2017, amb la celebració d’una primera jornada participativa en la qual les persones assistents van expressar una voluntat real de treballar en conjunt mitjançant la creació d’una taula tècnica de treball permanent amb membres escollits pels diferents sectors implicats.

Aquesta iniciativa és liderada conjuntament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i el de Territori i Sostenibilitat, i s’emmarca en les recentment aprovades, Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i Estratègia Marítima de Catalunya, totes dues amb horitzó 2030, i coordinades per aconseguir la protecció dels ecosistemes marins i garantir els seus serveis a la societat.

L’Estratègia marítima de Catalunya recull aquesta iniciativa en la Línia Estratègica d’Actuació núm. 84: Consolidació d’un model de gestió territorial multiactor cogestionat dels espais costaners i desenvolupament d’un Pla de gestió pilot per al litoral del Baix Empordà.

Així mateix, la constitució d’aquesta Taula està en consonància amb diverses línies d’actuacions de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya. Aquesta Taula, està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima, l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia marítima de Catalunya, seguint un esquema de cogestió inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat