En marxa el nou enllumenat públic del carrer Riera i el seu entorn

Aquesta setmana s’ha posat en marxa el nou enllumenat públic dels carrers Riera i el seu entorn, concretament el carrer de Concepció Cruañas i del Bruc; tots ells dins l’àmbit de Sant Joan.

El projecte va ser redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palamós i les tasques han estat a càrrec d’una empresa especialitzada que va iniciar el procés d’obres a principis del passat mes de novembre.

30 nous fanals del tipus Led
En total s’han retirat les 18 lluminàries existents fins ara que havien quedat desfasades pel que fa a la tecnologia i eficàcia, que s’han substituït ara per 30 nous fanals del tipus Led molt més eficients, els quals s’han ubicat, majoritàriament, adossats a la façana, i la resta muntats sobre columna.

A banda també s’han renovat les línies elèctriques d’alimentació d’aquestes llums per adaptar-les a la normativa vigent, que han passat a ubicar-se trenades per façana o soterrades i canalitzades quan coincideix amb els encreuaments de carrers.

Aquest projecte també ha inclòs la instal•lació de lluminàries especials per a reforçar la il•luminació dels passos de vianants del carrer Riera, molt utilitzats principalment pels alumnes del col•legi Vila-romà i les seves famílies, així com pels usuaris de l’Escola Municipal d’Adults de Palamós, dos equipaments ubicats en aquest carrer. L’import global de totes aquestes feines ha estat de 36.675,28 €.

Més eficàcia i més estalvi energètic
Amb el nou sistema es millora la lluminositat d’aquests carrers i en conseqüència també el confort i la seguretat de veïns i vianants.

Amb les noves lluminàries també s’aconsegueix una reducció del 65% del consum elèctric anual amb el consegüent estalvi econòmic i la disminució de l’emissió a l’any de més de 5 tones de CO2 a l’atmosfera.

En els darrers anys l’Ajuntament de Palamós ha anat desenvolupant un projecte de renovació i millora de l’enllumenat públic del municipi, que s’ha anat executant en diversos barris carrers i places, amb l’objectiu de millorar la lluminositat d’aquests àmbits, adaptant els fanals a la normativa tècnica de baixa tensió i contaminació lluminosa, amb la disminució de la potència i amb un destacat estalvi energètic i de despesa econòmica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat