Es completa un nou projecte d’arranjament de diversos trams de voreres del municipi amb una actuació de prop de 1500m2 de superfície global

En les properes setmanes es completarà un nou projecte d’arranjament de diversos trams de voreres del municipi, en un procés d’obres que engloba la millora de prop de 1500m2 de superfície.

Actualment les tasques d’arranjament es concentren en el darrer tram del carrer del Foment, on finalitza aquesta actuació que es va iniciar el passat mes d’octubre. Les obres al carrer del Foment segueixen la dinàmica emprada a la resta de carrers d’aquest àmbit, l’Eixample Nord, amb la creació de vials de pas de vehicles de 3,5 m i voreres entre 1,00 a 1,40 m d’amplada. Aprofitant aquestes obres també es realitza, en aquest sector, la canalització per la vorera d’una nova xarxa de distribució d’aigua potable.

Els treballs realitzats amb aquest projecte d’arranjament de voreres, s’han centrat principalment en àmbits de l’Eixample Nord i l’avinguda de Catalunya, afectant concretament els trams de voreres dels carrers: Sant Joan Baptista de la Salle, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Ample (vorera est); el carrer Muntaner, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Ample (vorera oest); l’avinguda de Catalunya, entre els carrers d’Enric Vincke i Mallorca (vorera nord); i ara es tanca amb el tram del carrer del Foment, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Salvador Albert i Pey.

Aquestes feines són a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública i segueixen les directrius del pla de millores de voreres del municipi, que en els darrers anys ha permès l’arranjament integral d’un ampli nombre de trams d’aquests elements que, en aquests casos, presentaven desperfectes o bé que no s’ajustaven als requisits d’accessibilitat i mobilitat.

El projecte que ara finalitzarà ha estat elaborat per l’Àrea municipal d’Urbanisme i es basa a reemplaçar la totalitat del paquet estructural i del paviment d’aquests trams de vorera que presenten diversos desperfectes, amb la pèrdua de regularitat del panot, i l’aixecament i trencament de peces.

Mitjançant aquesta actuació també es possibilita ajustar les voreres als requisits d’accessibilitat, amb l’adaptació dels guals de les zones de pas i dels trams que tenen una amplada mínima insuficient.

En el cas de l’avinguda de Catalunya també es va procedir a retirar els arbres, bàsicament plataners, principals causants dels desperfectes en les voreres per culpa del desenvolupament en superfície de les seves arrels. Aquests arbres es varen substituir per altres de l’espècie Magnòlies, menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

El cost global de totes aquestes actuacions, incloses en el pla de millores de voreres del municipi, és de 124.535,08 euros.

Nous arranjaments de voreres previstos enguany
Durant aquest any 2020 és previst que, mitjançant el pla de millora de voreres, s’executin obres en altres trams de voreres de diversos punts del municipi.

Concretament en el tram de vorera del carrer de Mallorca, entre l’avinguda del President Macià i el carrer de López Puigcerver. També s’actuarà en una vorera del carrer de Pere Joan, així com en les voreres del passatge del carrer Comerç, en aquest cas ubicat a La Fosca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat