Es decreta el tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració

– Tancament restauració: bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració. Excepte en establiment hoteler, centre sanitari o social residencial (de servei per als seus usuaris).

Els locals que la seva llicència o activitat principal sigui la venda de productes alimentaris, poden obrir únicament per despatxar aquests, en cap cas poden fer activitat derivada, similar o idèntica de les recollides en el tipus bar cafeteria, restaurants, etc. L’establiment que secundàriament també realitzava aquest tipus de venda o servei, no pot realitzar-lo i únicament pot fer el del despatx de producte alimentari.

Exemples en el nostre municipi: fleques o pastisseries que tenen barra de bar, terrassa, etc, poden despatxar els productes de pa o pastís, però no poden servir cafè, begudes, entrepans o qualsevol altre aspecte que envaeixi la de l’activitat d’un bar cafeteria.

– Tancament de centres comercials, incloent-hi grans superfícies i galeries, excepte aquells establiments inclosos en aquests espais dedicats exclusivament a la venda d’alimentació, neteja i higiene.

Els negocis individuals assimilats o entesos com a de proximitat (venda de roba o altres articles no relacionats amb alimentació), poden obrir, tenint en compte que s’interpreta que no és un negoci assimilat a diferents establiments en una mateixa superfície o àrea creada a tal efecte.

– Tancaments i suspensions en l’àmbit d’oci
Esportiu: estacions d’esquí i de muntanya, gimnasos i altres instal•lacions esportives públiques i privades.

Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics

Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes, salons de joc (casinos, bingos i recreatius). Parcs d’atraccions i temàtics i qualsevol altre d’oci o de lleure.

– Serveis socials
Tancament dels centres i serveis de la xarxa socials pública (infantil, discapacitat, dependència i prelaborals)

Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte els que requereixin continuïtat de l’atenció

Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de Trobada.

Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.

– Suspensió de vetlla de persones mortes per COVID-19

– Transport públic: només podrà circular amb un terç de la seva capacitat i caldrà incrementar la desinfecció.

– Caça i pesca
Prohibició de batudes de caça i caça col•lectiva (dos o més caçadors). S’exceptuen les comarques de l’Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l’est del meridià de Vic, i les actuacions en aplicació d’autoritzacions excepcionals per danys a agricultura. No s’autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o caça.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat