Es reprenen les obres d’arranjament de diversos trams de voreres del municipi aturades amb motiu de la Covid-19

Aquesta setmana s’han reprès les obres del projecte d’arranjament de diversos trams de voreres del municipi, que varen quedar aturades amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma activat a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Aquest projecte de millora es va iniciar l’octubre passat i els treballs que resten per fer se centren ara en el darrer tram del carrer de Foment, concretament entre el carrer de Josep Fàbrega i Pou i el de Salvador Albert i Pey, unes tasques que es preveu que concloguin el proper mes de juny.

El projecte va ser elaborat per l’Àrea municipal d’Urbanisme i es basa a reemplaçar la totalitat del paquet estructural i del paviment d’aquestes voreres que presenten diversos desperfectes, amb la pèrdua de regularitat del panot, i l’aixecament i trencament de peces.

Mitjançant aquesta actuació també es possibilita ajustar les voreres als requisits d’accessibilitat, amb l’adaptació dels guals de les zones de pas i dels trams que tenen una amplada mínima insuficient.

Les obres del carrer del Foment segueixen la dinàmica emprada a la resta de carrers d’aquest àmbit, l’Eixample Nord, amb la creació de vials de pas de vehicles de 3,5 m i voreres entre 1,00 a 1,40 m d’amplada. Aprofitant aquestes tasques també es realitza, en aquest sector, la canalització per la vorera d’una nova xarxa de distribució d’aigua potable.

Aquest projecte ha inclòs, a banda del carrer de Foment, l’arranjament de trams de voreres de carrers ubicats, principalment en l’Eixample Nord però també a l’avinguda de Catalunya.

Millores en prop de 1500m2 de superfície de voreres
En total s’actua en prop de 1500m2 de superfície global de trams de voreres dels carrers: Sant Joan Baptista de la Salle, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Ample (vorera est); el carrer Muntaner, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Ample (vorera oest); l’avinguda de Catalunya, entre els carrers d’Enric Vincke i Mallorca (vorera nord); i ara es tanca amb el tram del carrer del Foment.

En el cas de l’avinguda de Catalunya també es va procedir a retirar els arbres, bàsicament plataners, principals causants dels desperfectes en les voreres per culpa del desenvolupament en superfície de les seves arrels. Aquests arbres es varen substituir per altres de l’espècie Magnòlies, menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

El cost global de totes aquestes actuacions, incloses en el pla de millores de voreres del municipi, és de 124.535,08 euros.

Nous arranjaments de voreres previstos enguany
Durant aquest any 2020 és previst que, mitjançant el pla de millora de voreres, s’executin obres en altres trams de voreres de diversos punts del municipi.

En breu s’iniciarà l’adaptació de guals del carrer d’Enric Vincke (coincidint amb la cantonada del passeig del Mar), i posteriorment també s’actuarà en una vorera del carrer de Pere Joan, així com en les voreres del passatge del carrer Comerç, en aquest cas ubicat a La Fosca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat