La Brigada Municipal de Palamós arranja diversos trams de carrers del Barri Vell de la vila

Durant aquesta setmana tècnics de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós han iniciat les tasques d’arranjament de diversos trams de vials del Barri Vell del municipi.

Aquestes obres de millora es centren en l’arranjament d’aquells trams dels carrers d’aquest àmbit que presenten desperfectes en els panots, que amb el temps i el pas de vehicles, han quedat parcialment enfondrats.

Els operaris de la Brigada Municipal han iniciat aquestes tasques pel carrer d’Adrià Àlvarez, en el seu tram més proper al carrer de la Creu, anivellant la zona afectada i reposant aquells panots que presenten desperfectes o que s’han descalçat de la base i creen desnivells en el paviment.

Un cop finalitzades les tasques d’arranjament del carrer d’Adrià Àlvarez, aquestes actuacions de manteniment de la via pública seguiran pel tram del carrer del Pedró limitat entre els carrers d’Allada i el de la Creu, on darrerament també s’han produït desperfectes en el paviment.

Programa de manteniment i millores de la via pública
Totes aquestes actuacions formen part del programa de manteniment i millores de la via pública que durant l’any realitza l’Ajuntament de Palamós i mitjançant la Brigada Municipal, en diverses zones del municipi, rehabilitant i millorant places, carrers i espais públics de la vila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp