L’Ajuntament de Palamós amplia els usos d’una part del polígon industrial de Sant Joan

El plenari municipal va aprovar dimarts passat (19/05/20) i per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de poder ampliar els usos d’una part del polígon industrial de Sant Joan.

Amb aquesta mesura es dona possibilitat a la instal•lació de negocis al marge del sector industrial o comercial, que és el que ja preveu actualment el POUM en aquest sector, ampliant aquests usos per a poder ubicar-hi ara locals d’oficines, o equipaments culturals, esportius, educatius o associatius.

La modificació afecta exclusivament a una part del front nord del carrer d’Arnau Sa Bruguera, concretament el seu tram comprés entre el carrer de Joan Rovira i Bastons i el d’Àngel Guimerà, un dels principals accessos viaris al municipi i on en els darrers anys, i en el seu extrem més proper a la riera Aubi, ja s’hi han instal•lat equipaments comercials.

Dinamització de l’economia local
L’objectiu d’aquesta mesura és el de poder revitalitzar aquest àmbit industrial, donant possibilitat a l’emprenedoria local a ubicar les seves iniciatives empresarials al municipi, i poder-ho fer en un espai totalment integrat al nucli urbà.

Aquesta modificació permetrà la realització d’activitats en aquests espais que no estiguin estrictament vinculades amb la producció industrial o comercial, possibilitant dinamitzar l’economia del municipi a partir de les noves iniciatives que s’hi puguin instal•lar. Cal destacar que aquesta modificació del POUM, no implica cap variació ni increment del sol destinat a aquesta zona industrial del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat