L’Ajuntament de Palamós aprova una aportació de 295.000 euros a les empreses i autònoms del municipi per la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Palamós destinarà un total de 295.000 € a les empreses i autònoms del municipi (uns 350) que hagin estat afectats per la crisi de la COVID-19. Així ho va determinar ahir (dimarts 21 de juliol) el ple municipal, que va obtenir el suport unànime de totes les forces polítiques representades al consistori, aprovant les bases d’aquestes subvencions que tenen com a objectiu atorgar ajuts extraordinaris als establiments comercials i empresarials de Palamós que han hagut de cessar la seva activitat o han tingut pèrdues econòmiques importants, degut als efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Amb aquest objectiu es concediran dos tipus d’ajuts, compatibles entre si, fet que permet que una mateixa empresa o autònom pugui demanar les dues.

Línia 1: ajuts econòmics per fer front a despeses corrents de l’activitat, dotat amb 210.000 €. En aquest cas seran elements subvencionables les despeses de lloguer del local, interessos hipoteca i/o préstecs derivats de la gestió del negoci i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on s’ubica l’activitat amb establiment, que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament. També s’inclouen les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua i gas) i les despeses derivades de gestoria per tramitacions relacionades amb aquesta situació (ERTO, tramitació ajornament impostos, etc…). Els ajuts econòmics de la línia 1 podran ser com a màxim de fins a 600 € per sol•licitud.

I la Línia 2: amb ajuts econòmics per a l’adaptació a les noves mesures d’higiene, inversió en equips i de mesures preventives de la COVID-19, estarà dotat amb 85.000€. En aquest cas s’inclouen les despeses que s’hagin hagut d’assumir per dur a terme l’adaptació de l’activitat a les noves mesures de prevenció i higiene per fer front a la COVID-19: les despeses derivades del cost d’adaptació del local per la seva pròxima reobertura o l’adquisició d’equips de protecció i higiene per fer front a la COVID-19. Els ajuts econòmics de la línia 2 podran ser com a màxim de fins a 400 € per sol•licitud.

Tramitació de les sol•licituds
La consulta de les bases així com la tramitació de les sol•licituds subvencions es podrà fer de manera senzilla a la seu electrònica (https://seu.palamos.cat). El tràmit per poder presentar les sol•licituds s’iniciarà a partir de la setmana vinent, un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província, i només caldrà omplir els formularis que s’han preparat per a aquesta convocatòria, adjuntant la documentació necessària.

La concessió de l’ajut s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, i s’assignarà ajut a aquelles sol•licituds que hagin obtingut la puntuació més alta i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

Pla de xoc municipal
Aquests ajuts a les empreses i autònoms, formen part del pla de xoc municipal que estableix un total de 14 línies bàsiques d’actuació, socials i econòmiques, i que compta amb una dotació de 700.000 euros que es destinen, bàsicament, a l’atenció social i ajuda a les famílies, per una banda, i la promoció econòmica i foment de l’ocupació, per una altra.

Aquest pla de xoc va ser aprovat pel ple municipal el passat mes de juny i inclou mesures per garantir cobrir necessitats bàsiques, amb l’increment de l’import destinat a ajudes d’urgència per a les famílies del municipi que puguin patir pobresa en l’alimentació, higiene o medicació.

En aquesta línia s’ha incrementat la dotació econòmica de l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós (EDA) i al projecte d’acompanyament de les persones usuàries del Servei d’Atenció Bàsica Immediata (SABI), que augmenta en 10.000 euros la seva dotació inicial (46.000 €).

Entre altres mesures que aplicarà aquest pla és el de l’ajut per al lloguer de l’habitatge de residència habitual i la mediació en conflictes de lloguer, o el projecte de xarxa de wifi públic en la zona urbana per a la reducció de la bretxa digital o dels plans d’inserció laboral que promoguin l’ocupació al municipi. S’incideix en línies per a la recuperació econòmica per a l’aplicació de mesures de protecció de la salut relacionades amb la Covid-19 mitjançant subvencions, facilitant la comunicació i tràmits telemàtics amb l’administració local.

Finalment, aquest pla de xoc contempla altres ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi, amb accions que permetin el manteniment o creació de llocs de treball, campanyes de reducció d’estocs, reforç de la comunicació per incentivar i promocionar tant l’autoconsum local, així com la creació de plataformes de venda on-line destinades al teixit comercial local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat