L’Ajuntament de Palamós atorga la Beca Cooperativa La Equitativa 2013-2014 a un estudi sobre la genètica de la gamba vermella

Aquesta setena convocatòria de la Beca Cooperativa La Equitativa de Palamós ha comptat amb vuit projectes candidats i amb un excel•lent nivell de qualitat.

Els candidats han plantejat propostes de recerca totes referides a Palamós a l’entorn de temes tan diversos com la genètica de la gamba, que ha estat el projecte guanyador, les cobles i orquestres, s’han presentat dos projectes de caire biogràfic vinculats a les persones de Lluís Barceló i Bou i de Carme Rahola, també un estudi biològic del congre, un projecte de recerca històrica sobre les pipes de Palamós, un estudi de gènere sobre les dones immigrants i un altre sobre el món obrer durant el període 1868-1923.

El veredicte de l’edició 2013-2014 de la Beca Cooperativa La Equitativa es va fer públic el dissabte 29 de juny al Saló de sessions de l’Ajuntament, en un acte presidit per la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Palamós.

El projecte guanyador
El projecte guanyador té com a base l’estudi del genoma de la gamba amb una metodologia molt moderna, la seqüenciació massiva. La investigació que es durà a terme consistirà en una anàlisi bioinformàtica del genoma total de la gamba per a buscar uns marcadors moleculars que siguin útils per a la identificació de les poblacions de l’àrea de pesca de Palamós.

Aquests marcadors han de permetre identificar i diferenciar els caladors utilitzats per la Confraria de Palamós respecte a d’altres caladors relativament propers. Aquesta seria una de les aplicacions i la més destacada, però aquests marcadors també serveixen per veure la variabilitat genètica de la gamba a nivell reproductiu.

És força desconeguda la seva dinàmica d’aparellament a causa de les característiques biològiques del crustaci, ja que és una gamba de profunditat que habita en un rang de distribució molt ampli, entre els 80 i els 2.800 metres. Així amb l’estudi del DNA es podria conèixer més acuradament el seu procés reproductiu.

El projecte es desenvoluparà a partir de les dades genòmiques de què ja disposa l’equip d’investigació liderat per Maria Inés Roldán Borassi, que són fruit d’un estudi previ finalitzat recentment i que es va iniciar el 2006.

Així l’estudi d’aquests marcadors ha de permetre fer una contribució, un pas més al coneixement d’aquesta espècie tan estratègica per Palamós i, a més, és pioner en crustacis, atès que no hi ha estudis en aquesta línia de recerca a l’estat espanyol.

L’autora del projecte, Maria Inés Roldán Borassi, és doctora en biologia, treballa a la Universitat de Girona i porta temps dedicat a l’estudi genètic de la gamba vermella.

La dotació de la Beca és de 3.100 €, i té caràcter bianual; pren el nom de l’antiga societat Cooperativa La Equitativa de Palamós i està organitzat pel Servei d’Arxiu Municipal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp