L’Ajuntament de Palamós dona suport al Dret a Morir Dignament

El passat dimarts dia 19, l’Ajuntament de Palamós va celebrar el seu ple ordinari corresponent a aquest mes de novembre on es va aprovar, per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori, una moció en suport al dret de morir dignament. Aquest document, impulsat per l’Associació pel Dret a Morir Dignament, defensa la llibertat a la vida com a un dret reconegut en la declaració dels drets dels humans i les lleis que regulen la decisió de morir o dels tractaments pal•liatius.

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Així mateix, la Constitució espanyola (1978) al seu article 10 declara el dret a “la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”. Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia de 2006 manifesta: “Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor i cures pal•liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.

No obstant tot això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra. L’experiència de l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir de l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, permet afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida per:

– Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari.
– Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los, incloent-hi tot el relatiu a l’elaboració prèvia del Document de Voluntats Anticipades (testament vital).
– Dificultat d’accés als equips de cures pal•liatives per desinformació d’una part del personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la població.
– Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol.

Moció en suport al Dret a Morir Dignament
És per tot això que l’Ajuntament de Palamós va aprovar aquesta moció on s’afirma que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

Aquest acord destaca donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistits al final de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats Anticipades (DVA), i demana al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el DVA davant d’un funcionari públic municipal i demana al Govern la simplificació del tràmit en els centres de la seva competència.

La moció aprovada destaca també la necessitat de continuar mantenint l’assistència de Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES), així com reforçar i millorar els serveis de pal•liatius domiciliaris al municipi amb l’augment de servei d’atenció a domicili (SAD), en cas que sigui necessari, per a les persones ateses pels equips de PADES.

Aquest document dóna suport a la proposta del Parlament de Catalunya al Congreso de Diputados sobre la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, i insta el Govern a complir el més abans possible amb els acords del Parlament recollits a la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017.

L’Ajuntament de Palamós també assumeix la responsabilitat de dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores municipals, en particular als serveis socials, centres culturals, Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc, sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el DVA.

En aquest sentit també s’inclourà l’associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en (consells sectorials o d’altres òrgans de col•laboració ajuntament-entitats que corresponguin) i donar-los suport per treballar amb els centres educatius per potenciar activitats de reflexió entorn al dret a una mort digna entre la gent jove del municipi.

Per últim aquest document aprovat estableix amb l’associació DMD-Cat, un acord de col•laboració per a la divulgació entre la població i la formació necessària entre el personal municipal. En aquest sentit, es donarà visibilitat i suport als actes que porti a terme DMD-Cat al municipi i a altres punts d’informació municipal per a la divulgació del material de DMD-Cat o el que pugui elaborar el mateix ajuntament.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat