L’Ajuntament de Palamós enquesta el teixit empresarial i comercial del municipi per conèixer l’impacte i les necessitats d’aquest sector davant la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Palamós ha elaborat una enquesta mitjançant la qual poder conèixer l’impacte real que té la crisi del Coronavirus entre el sector empresarial, turístic i comercial del municipi.

El qüestionari s’ha distribuït telemàticament per part de l’Àrea de Promoció Econòmica, a més de 350 empreses, establiments i comerços locals per tal que puguin fer arribar la informació sobre la repercussió real que està tenint aquesta crisi sanitària sobre els seus negocis.

Aquest document s’ha fet arribar a totes les empreses i comerços del municipi de les quals es compta amb contactes telemàtics. Es demana que aquelles empreses que no l’hagin rebut encara, puguin comunicar-ho a l’Àrea municipal de Promoció Econòmica mitjançant el correu: ocupacio@palamos.cat; o bé contestar directament l’enquesta a l’espai web: www.palamosocupacio.cat/espai-empresa-portals-consultes/

L’enquesta pretén ser una eina per a recollir dades quantitatives de l’empresa vinculades a aspectes com, els recursos humans en situació d’ERTO, els accessos a les ajudes proposades pel govern, la situació econòmica actual; o bé, els recursos, serveis i productes activats recentment i com a novetat, fruit de les conseqüències de la pandèmia. A banda també es demana la percepció econòmica que té el sector per als pròxims mesos, així com quines mesures consideren que cal desenvolupar, a curt termini, per a millorar les seves circumstàncies.

Amb totes aquestes dades s’obtindrà una àmplia radiografia que permetrà poder planificar, proposar i prendre aquelles mesures que des de l’àmbit local o amb la col•laboració autonòmica o estatal, es facin necessàries per a garantir l’activació econòmica del municipi un cop superat el confinament.

Mesures formatives, econòmiques i de promoció
Les àrees de Promoció Econòmica i de Turisme treballen en paral•lel en altres propostes que durant aquesta crisi sanitària s’han activa en suport al sector empresarial, turístic i comercial del municipi.

Amb aquest objectiu s’ha activat, des del primer moment, un nou espai a la web municipal mitjançant el qual poder informar d’aquelles mesures laborals i econòmiques que s’han establert amb motiu de l’aplicació de l’estat d’alarma.

A banda, s’ha creat un ampli programa de sessions formatives gratuïtes que ofereix continguts online pensats per a plantejar revulsius i noves dinàmiques de negoci en l’àmbit de les empreses davant situacions complexes. Aquesta proposta de formació s’iniciaran el proper dilluns dia 27 d’abril i s’allargarà fins el 21 de maig. Les inscripcions es poden formalitzar a: www.palamosocupacio.cat

Des de l’Ajuntament de Palamós també s’han aplicat altres mesures, adreçades a ciutadans i empreses, ajornant el cobrament d’alguns tributs que són competència municipal, com és el cas l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, o bé la taxa d’ocupació de via pública d’activitats econòmiques, o el d’escombraries industrials, els imports de les quals es retornarà als titulars dels establiments o empreses que no hagin pogut exercir la seva activitat.

Mitjançant les xarxes socials també es treballa en la difusió de missatges que conscienciïn la ciutadania de la importància de donar suport al sector comercial i empresarial del municipi, un cop es superi l’estat d’alarma, ajudant a reactivar de nou la dinàmica econòmica local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat