L’Ajuntament de Palamós executa l’arranjament de la vorera del carrer de l’Ametlla de Mar

L’Ajuntament de Palamós està executant les obres d’arranjament d’un sector de la vorera del carrer de l’Ametlla de Mar, concretament el que es troba ubicat a la dreta del tram entre plaça de la Catifa i el carrer d’Adrià Àlvarez, en sentit circulació, una part de la qual es trobava en mal estat.

L’actuació és a càrrec d’una empresa especialitzada i d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós. El projecte inclou l’enderroc de l’antiga vorera i la construcció d’una totalment nova.

Nou pla d’asfaltatges
Aquesta feina és prèvia a l’execució d’un nou pla d’asfaltatges al municipi, que es durà a terme un cop finalitzada la construcció de la vorera, i que a banda del carrer de l’Ametlla de Mar, també ha inclòs el carrer de Pere Joan, el tram del carrer de Joan Vilar (entre el carrer de Conrad Pallí Batet i el carrer de Rentadors); així com diferents zones de les avingudes de Catalunya i de l’Onze de Setembre.

El projecte d’asfaltatges preveu el fressat i repavimentació d’aquests espais amb l’objectiu de millorar el nivell de servei dels diferents trams de carrers afectats, tenint en compte el volum de trànsit diari, la seva tipologia i el grau de deteriorament de la capa de rodadura.

Cal destacar que el material resultant del fressat del paviment es reaprofitarà per a la regularització de la superfície al carrer Maria Aurèlia de Capmany i l’aparcament del carrer Riera, tots dos construïts amb base de sauló.

El pressupost global de tota aquesta actuació, que inclou la millora d’aquestes voreres i el pla d’asfaltatges, és de 156.454 €.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat