L’Ajuntament de Palamós instal•la cinc nous equips de contenidors soterrats dins l’àmbit del Pla de Barris

Aquesta setmana s’han iniciat les tasques d’instal•lació de cinc nous grups de contenidors soterrats en l’àmbit del Pla de Barris “Palamós Millora”, dins un projecte mediambiental inclòs en el procés de millores urbanístiques i de serveis aplicades als barris de les Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord.

Cinc nous grups de contenidors soterrats
Els nous contenidors soterrats s’ubiquen concretament en els carrers de Tarragona, Pompeu Fabra, Mn.Gaspar Bosch, Astruc Ravaia i al Xaloc coincidint amb la cantonada del Lluís Barceló i Bou. Aquests cinc grups que ara s’instal•len s’afegeixen als que ja es van ubicar en el seu dia dins aquest àmbit del Pla de Barris i que es van situar concretament a la plaça de Pere el Gran, i als carrers de Puigpedró, Foment i Hospital.

Aquests contenidors s’instal•len en indrets on les afectacions sobre els immobles siguin les menors possibles, situant-los propers a zones verdes o en cruïlles àmplies, respectant una distància adequada amb els habitatges propers. Les tasques d’ubicació d’aquests nous equipaments són a càrrec d’una empresa especialitzada que realitzarà aquestes feines en un parell de setmanes, i el cost global del projecte és d’uns 120 mil euros.

Important reducció de les àrees d’aportació
Amb aquest projecte els tres barris inclosos al “Palamós Millora” han passat de 30 zones d’aportació a només 13 agrupades, de les quals, 10 són soterrades.

L’objectiu ha estat agrupar els equips en un menor nombre, minimitzant les afectacions sobre el veïnat. Les 3 àrees que resten en superfície es troben actualment en estudi per tal de valorar la seva reconversió.

Es tracta d’una instal•lació adaptada, ja que és accessible a persones de mobilitat reduïda, que minimitza el problema d’olors o d’acumulació de brutícia i que inclou espais per a tots els tipus de residus: rebuig, envasos, vidre, paper i orgànica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp