L’Ajuntament de Palamós posa fil a l’agulla al projecte de reforma urbana de diversos carrers del sector de l’eixample de la platja

L’Ajuntament de Palamós segueix en el procés de millora de diversos sectors de l’Eixample del municipi, i després de l’actuació realitzada al barri del Palmar, ara es presenta la proposta per a la reforma urbana de diversos carrers del sector de l’eixample de la platja, amb una superfície total de 5.665m², delimitada entre el passeig del Mar i l’avinguda del President Francesc Macià, per un costat; i el carrer d’Aragó i el del Mar, per l’altre.

L’avantprojecte que s’ha elaborat per part dels Serveis Tècnics municipals, permet la millora de la imatge de l’entrada al municipi des de Calonge i Sant Antoni, i la seva actualització a les exigències actuals de l’espai públic.

L’àmbit d’aquesta primera fase d’intervenció abasta concretament el carrer Nàpols i el carrer Rosselló, entre el passeig del Mar i el carrer President Macià; el carrer López Puigcerver, entre carrer del Mar i carrer d’Aragó; així com la vorera sud del carrer riera d’Aubi i la vorera est del carrer del Mar. L’objectiu serà que després d’aquesta primera fase es repliqui aquest projecte, en diverses fases, fins arribar progressivament a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Aquesta primera fase prevista per l’any vinent, proposa l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També permet la millora de l’estalvi energètic amb la realització d’una xarxa separativa que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

També és prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Prioritat per a la mobilitat dels vianants
La millora d’aquest àmbit permet també la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix carrer. També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubí; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar.

Cal destacar la reconfiguració del carrer López Puigcerver, amb l’eixamplament de voreres, adequant-lo a les exigències d’accessibilitat actuals a l’espai públic, fet que provocarà inevitablement l’eliminació d’una de les files d’aparcament.

Totes aquestes millores comportaran la reducció del nombre d’aparcaments de cotxes en tot el sector afectat, en favor de la mobilitat dels vianants i les bicicletes, que malgrat l’eliminació de places conservaria prop de 90 llocs d’estacionament dels 130 actuals.

Informació als veïns i veïnes
Aquest projecte té un cost global d’uns 826.000 euros i compta amb una aportació de 127.000 euros atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials, i de l’Ajuntament de Palamós.

L’avantprojecte per a la reforma urbana de diversos carrers del sector de l’eixample de la platja, es va presentar dissabte passat 5 de setembre als veïns i veïnes d’aquest sector en un acte que es va realitzar a les aules de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Palamós, i que va encapçalar l’alcalde de Palamós acompanyat de dos tècnics de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós.

Una seixantena de veïns de l’àmbit afectat varen poder seguir les explicacions detallades de la previsió d’obres. Ara l’Ajuntament de Palamós ha demanat als veïns i veïnes que valorin durant les properes setmanes aquest avantprojecte urbanístic, per tal que, si ho consideren, aportin suggeriments o propostes que el puguin millorar.

L’objectiu de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós és iniciar les obres durant el darrer semestre de 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat