L’Ajuntament de Palamós proposarà al Ple sancionar les entitats financeres propietàries d’immobles permanentment desocupats

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Palamós reunida aquest matí i formada pels representats de les cinc formacions presents al consistori (PSC, CiU, ERC, PP i E-IC/V) ha acordat presentar al Ple municipal una moció mitjançant la qual s’incentivi la creació de lloguer social a la vila amb la possibilitat de sancionar les entitats financeres propietàries d’immobles permanentment desocupats.

L’Ajuntament de Palamós consensuarà aquesta proposta amb els membres que formen la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Palamós amb l’objectiu d’adaptar el seu contingut a la realitat social del municipi i portar el document final d’acord al Ple municipal del proper mes de febrer.

Moció adreçada principalment a les entitats financeres
La moció estarà adreçada principalment a les entitats financeres propietàries d’un alt volum immobiliari, amb l’interès que els habitatges buits que tinguin es posin a disposició dels ciutadans que ho requereixin i en règim de lloguer social.

Un cop conegut el cens d’habitatges buits existents a la vila, l’Ajuntament de Palamós procedirà a instar a les entitats bancàries què cedeixin aquests pisos, esgotant totes les vies de diàleg i negociació. Si després de la petició no hi ha cap canvi i els pisos segueixen buits durant més temps sense causa justificada, l’Ajuntament podria iniciar un expedient que, en alguns casos, podria acabar amb sancions.

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Palamós
El mes de maig de 2012, l’Ajuntament de Palamós va constituir a la vila la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, formada per representants polític i tècnics de diverses àrees municipals, membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; el Síndic Municipal de Greuges; el Col•legi d’Advocats de Girona; i l’entitat Cáritas Interparroquial Palamós i Sant Joan.

Durant aquests anys i des de l’òrgan municipal pel dret a l’habitatge s’ha actuat de manera coordinada i efectiva per tal d’aportar solucions per a la dació en el pagament, per a l’accés als lloguers socials i per mantenir l’habitatge.

Amb aquest objectiu la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Palamós esdevé una eina que permet compartir informació sobre els casos de ciutadans del municipi amenaçats a perdre el seu habitatge com a conseqüència de desnonaments, actuant amb diligència per aturar-los i evitar el procés de deteriorament de les condicions de vida de les famílies afectades.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp