L’Ajuntament de Palamós tanca l’exercici 2019 amb un resultat positiu de més de 3,4 milions d’euros

L’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós ha dut a terme el tancament de l’exercici 2019, amb el resultat positiu de 3.465.191,61 euros.

A aquesta dada cal afegir-li que el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l’Ajuntament de Palamós se situa en un global de més de 4.244.011,05 euros. Aquesta xifra fa evident l’obtenció de superàvit en termes d’estabilitat financera que en aquest cas és de 3.422.031,20 euros.

Reducció de l’endeutament per sota el 20%
Amb aquestes xifres positives el pressupost de 2019 ha seguit la tendència de les liquidacions dels darrers anys que permeten reduir l’endeutament del municipi a xifres històriques, que ara ja està al 21%, i que la previsió marca que enguany se situï per sota del 20%.

L’Àrea de Serveis Econòmics segueix treballant doncs en l’amortització de deute, i que en el tancament de l’exercici de 2018 era del 26%.

Cal destacar doncs aquesta progressiva tendència a la baixa que s’ha obtingut en els darrers anys, i que situaven el deute del municipal en un 58% l’any 2014, un 52% el 2015, un 46% el 2016, i un 33,34% l’any 2017.

El superàvit global aconseguit és fruit d’un treball de gestió que s’ha realitzat des de l’Àrea de Serveis Econòmics, potenciant l’estalvi i amb una implicació directa de les àrees municipals que tenen un paper rellevant en el control i gestió dels seus pressupostos. A banda cal destacar també la dinàmica constant realitzada per a poder seguir incrementant el nivell d’ingressos en els pressupostos municipals.

Aquesta tasca realitzada assegura el compliment de la regla de la despesa, i a la vegada referma l’estabilitat pressupostària de l’economia municipal, que situa ara la seva capacitat de finançament en 1.268.470,88 euros, sense haver de recórrer a préstecs bancaris.

Aquest gruix de diners estalviats (4.244.011,05 euros) és fruit d’una gestió econòmic acurada i eficaç, que vetlla per a mantenir i incrementar els recursos municipals que aporten els palamosins i les palamosines, i fer-ho d’una manera oberta i transparent.

L’Ajuntament de Palamós voldria poder destinar aquest superàvit a inversions per al municipi, però la Llei de la regla de la despesa no ho permet, excepte en casos puntuals, limitant les possibilitats només a poder reduir el deute, cosa que Palamós ha fet de manera molt destacada en els darrers anys.

Per tot això els municipis seguim reclamant a l’Estat la modificació d’aquesta Llei, per tal que es pugui flexibilitzar i es condicioni al treball i els resultats econòmics de cada cas, obrint definitivament la possibilitat a poder dedicar íntegrament aquest volum de diners a les inversions en obres, nous projectes o millora de serveis municipals, per tant, en un benefici directe per als palamosins i palamosines.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat