L’aparcament del Cervantes de Palamós disposa d’un carregador per a vehicles elèctrics

Aquesta setmana han finalitzat les tasques d’instal•lació d’un carregador per a vehicles elèctrics a l’aparcament del Cervantes de Palamós. Aquest disposa de dues preses elèctiques per a la càrrega de dos vehicles al mateix temps i és un servei totalment gratuït.

El carregador té una potència màxima de 22kW i és del tipus Urban T22, de la marca Circutor amb dues preses Mode 3 del Tipus 2. A més, porta un indicador lluminós amb el qual l’usuari pot saber l’estat de càrrega del vehicle (blau, verd i vermell) i també disposa d’un display d’estat per a informació de l’usuari.

Aquest carregador es troba ubicat enmig de dues places situades gairebé a la sortida de l’aparcament del Cervantes per la plaça de Doctor Dalmau. Les dues places estan pintades de color verd i senyalitzades degudament.

Per a la càrrega dels vehicles elèctrics, els usuaris hauran de descarregar al seu telèfon mòbil l’aplicació gratuïta Electromaps, amb la qual podran saber en temps real l’estat d’ambues preses de les que disposa el carregador, detallant si aquestes estan ocupades, lliures o bé fora de servei. També serà a través d’aquesta aplicació que els usuaris posaran en funcionament la càrrega del vehicle.

Els treballs de l’obra han comprès, a banda d’aquesta mateixa instal•lació i la configuració del carregador, l’adequació del quadre elèctric, l’obra civil necessària com l’obertura de rases pel pas de conductors, la instal•lació de les pilones de protecció i el pintat de les places d’aparcament.

El cost total de la instal•lació ha estat de 9.183,90 € (IVA inclòs) i ha estat realitzada per una empresa especialitzada la qual també s’encarregarà de la gestió i el manteniment d’aquest carregador. El telèfon d’atenció al client, per a qualsevol incidència que pugui sorgir, és el 972 98 19 92.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat