L’escola Els Àngels, a Palamós, realitza el pla pilot a Girona per a la implantació dels Itineraris Formatius Específics

El centre d’educació especial Els Àngels, a Palamós, ha estat escollit per la Generalitat de Catalunya per a la realització del pla pilot dels Itineraris Formatius Específics a les comarques gironines.

Aquest és doncs l’únic centre educatiu gironí on té lloc aquesta proposta formativa que és adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel•lectual lleu o moderada, d’entre 16 i 20 anys d’edat, que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i els alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO i que no es puguin acollir als ensenyaments de formació professional. El pla, que s’ha iniciat en prova aquest curs, amplia l’oferta educativa per aquest col•lectiu i permet als alumnes participants aconseguir una certificació acreditativa de competències que els facilita la inserció laboral en empreses ordinàries.

A Els Àngels, formació d’auxiliar en cura d’animals i espais verds
En el cas del centre d’educació especial Els Àngels la implantació d’aquest projecte s’ha centrat en la realització del curs d’Auxiliar en cura d’animals i espais verds, i que actualment realitzen 10 alumnes de l’escola.

El CEE Els Àngels i l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la comarca), ja havien advertit des de feia temps al Departament d’Ensenyament d’aquesta mancança formativa per aquest col•lectiu concret d’alumnes, que a 16 anys es quedaven sense recurs educatiu adequat a les seves necessitats. El claustre de l’escola ha rebut molt positivament el repte d’engegar aquest pla pilot, que representa una gran oportunitat pels alumnes amb necessitats educatives especials de tota la comarca, i també, una oportunitat per moltes empreses que tindran la possibilitat de conèixer el potencial d’uns possibles treballadors, que fins al moment sempre s’havien mirat des de l’àmbit de les mancances.

Pla pilot dels Itineraris Formatius Específics a Catalunya
Aquest Pla té una durada de 4 anys, des del curs escolar actual 2016-2017, i fins al 2019-2020. Aquest primer any l’experiència pilot té lloc en vuit centres educatius de formació professional ordinaris i d’educació especial públics de Catalunya.

L’oferta d’itineraris formatius específics –que s’adapten als diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge dels alumnes- responen a dos perfils: auxiliar en vendes i atenció al públic i auxiliar en cura d’animals i espais verds.

Aquesta proposta formativa que engega la Generalitat vol donar resposta a les necessitats de qualificació i d’inserció laborals dels alumnes amb discapacitats que ho requereixin, a fi de potenciar-ne l’autonomia personal.

Alhora també permet oferir a aquest col•lectiu una formació, en acabar l’educació secundària obligatòria, que garanteixi, d’acord amb les seves capacitats, l’assoliment de competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp