Palamós aconsegueix la restitució definitiva del “forat” de la zona de les Serres, a La Fosca

Durant aquest mes de maig es realitzen les tasques de restauració de l’excavació existent en un petit turó situat a la zona de les Serres, ubicat al costat de la instal•lació del càmping King’s, a La Fosca.

Les feines de reomplir de nou aquest forat són a càrrec de la propietat dels terrenys (Equipaments Mont-ras S.A. i Internacional King’s Càmping S.A.) i mitjançant una empresa especialitzada, fent efectiu d’aquesta manera l’acord inclòs en conveni amb l’Ajuntament de Palamós establert en el marc del Pla General d’Ordenació Urbana i en el qual es va fixar un aval de 168.283,39 € per tal de poder realitzar aquesta actuació si en el termini màxim de tres anys la propietat no havia iniciat les obres d’edificació previstes en aquest àmbit ni tampoc la restauració de l’excavació existent.

Per a la restauració de l’excavació realitzada s’han aportat terres per tapar completament el forat d’uns 36.000 metres cúbics i uns 13.000 metres quadrats de superfície.

El procediment d’execució de la restitució arriba després que el termini s’hagués ampliat a un any més davant la predisposició de l’empresa a restaurar l’espai i augmentant la periodicitat de l’aval.

Palamós tanca un procés iniciat fa proa de 30 anys
D’aquesta manera el municipi aconsegueix restituir aquest espai i tancant un procés iniciat l’any 1986, quan la societat propietària dels terrenys va realitzar en aquest turó una important excavació amb l’interès de construir-hi un equipament hoteler que mai es va portar a terme.

Durant tots aquests anys només hi havia quedat una gran buit de terres com a senyal d’aquest projecte urbanístic inacabat, i que ha repercutit negativament en el paissatge i el medi.

En cas d’incompliment d’aquest acord per part de la propietat, el conveni autoritzava a l’Ajuntament de Palamós a accedir a la finca per restituir subsidiàriament els terrenys al seu estat originari, que es realitzaran a càrrec de la propietat i mitjançant l’execució de l’aval.

Restitució del forat i reducció de l’edificabilitat
Aquesta mesura de restitució que dóna satisfacció a l’interès general establert en el conveni urbanístic, no invalida que més endavant la propietat dels terrenys pugui executar el projecte urbanístic.

Tot i així aquest seria sensiblement inferior al que es preveia l’any 1986, amb un sostre màxim edificable en aquell moment d’uns 66.000 m².

Cal recordar que el Pla General d’Ordenació Urbana de Palamós de 2008 ja va reduir aquest sostre màxim edificable fins als 36.000 m², i actualment, l’Ajuntament de Palamós està negociant amb la propietat reduir-lo fins al 22.000 m², canviant la qualificació dels terrenys a rústics per tal de dedicar l’espai a l’activitat de càmping.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat