Palamós crea un nou registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes amb l’objectiu de seguir fomentant el teixit associatiu local

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós ha creat un nou registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes del municipi en una iniciativa que forma part de les línies d’actuacions del pla estratègic de participació ciutadana de Palamós (PEPC) que té com a objectiu el foment del teixit associatiu a la vila.

Aquesta iniciativa posa a l’abast de les entitats una eina útil per aquestes amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici dels seus drets, esdevenint un primer pas per anar cap a la creació d’espais de trobada i intercanvi.

La finalitat d’aquest registre és que les polítiques municipals de foment de l’associacionisme puguin adequar-se millor a la realitat associativa, coneixent el nombre i tipus d’entitats municipals i les seves finalitats possibilitant una millor política municipal de foment de l’associacionisme.

El registre que hi havia fins ara s’anava quedant obsolet i feia del tot necessari la creació d’un de nou mitjançant el qual poder explicitar més clarament les condicions per poder inscriure-s’hi, les causes de baixa així com la necessitat de conjugar la Llei de la protecció de dades amb la difusió de les entitats.

Amb aquest objectiu l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós va començar a treballar el nou registre amb els tècnics de les àrees municipals que més contacte tenen amb les entitats locals (Cultura, Esports, Joventut, Pla de Barris, Ensenyament, Medi Ambient, Promoció Econòmica o Patrimoni).

El resultat d’aquest treball va ser el de la creació d’una nova base de dades de les entitats palamosines unificada per a tot l’Ajuntament, i on una cinquantena d’entitats ja van aportar les seves dades actualitzades.

El primer esborrany resultant es va enviar als membres del consell de participació i a les entitats palamosines per tal que valoressin el document resultant. Un cop obtingudes les aportacions de les associacions la comissió redactora va elaborar el reglament definitiu del nou registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes del municipi.

El Ple municipal de l’11 de juny va aprovar el reglament provisionalment i, després del període d’exposició pública el nou registre ha quedat aprovat definitivament.

Un cop aprovat el document l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós habilitarà en breu un espai al web municipal per a poder consultar la base de dades del registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes del municipi que, amb la col•laboració de les entitats, s’anirà actualitzant.

L’objectiu és que a 1 de gener de 2014 i un cop consensuada la informació de les entitats amb l’Oficina de Protecció de Dades de la Generalitat, el registre global de les entitats locals pugui ser plenament consultable.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat