Palamós elabora un projecte per a la millora de diverses voreres del municipi amb una actuació que supera els 1000m2 de superfície global

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós ha elaborat un projecte per a la millora integral de diversos tams de voreres del municipi amb una superfície global de l’actuació de 1.150 m2.

Actuació en l’àmbit de l’Eixample
Els trams de vorera on s’intervindrà estan situats principalment a la zona de l’Eixample i són concretament: el tram de l’avinguda de Catalunya, entre els carrers de la Mercè i de Vincke; el del carrer de València, entre Av. de Catalunya i carrer de Santiago Banyeres i Goday; o el carrer de Nàpols, entre Av. de Catalunya i carrer de la Industria. En tots aquests casos les obres només afectaran una de les dues voreres del carrer.

En el cas de l’actuació prevista al carrer de Provença, entre Av. de Catalunya i carrer de Santiago Banyeres i Goday, les tasques de millora i rehabilitació afectaran les dues voreres del carrer.

Desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres
L’objectiu del pla és el de poder reemplaçar la totalitat del paquet estructural i el paviment d’aquests trams de vorera que presenten diversos desperfectes, amb la pèrdua de regularitat del panot, i l’aixecament i trencament de peces.

Bona part de les voreres afectades presenten danys estructurals ocasionats, principalment, pel desenvolupament en superfície de les arrels d’algun dels arbres que en l’actualitat hi ha ubicats.

Precisament aquest projecte de millora de les voreres del municipi preveu la retirada d’aquests arbres, bàsicament plataners, que seran substituïts per l’espècie Magnòlies menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

Els trams que s’inclouen en aquesta actuació es componen de voreres de 2.50 a 4 m d’amplada, amb arbrat lateral i paviment de panot.

Les obres que cal realitzar seran a càrrec d’una empresa especialitzada, tenen un termini d’execució de dos mesos i el seu cost és de 122.378,52 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat