Palamós és el municipi de Catalunya amb una major reducció de l’índex de segregació escolar a primària

Palamós és el municipi de Catalunya que ha registrat una millor evolució en la lluita contra la segregació escolar a primària.

Així ho dictamina l’informe presentat per la prestigiosa Fundació Jaume Bofill, amb el títol “Estat i Evolució de la Segregació Escolar a Catalunya”, que ha avaluat l’evolució de la segregació escolar a Catalunya, durant els cursos escolars 2006-2007, 2013-2014 i 2018-2019

La segregació escolar és la distribució desigual de l’alumnat entre els centres educatius d’un mateix territori, que provoca desequilibris en la concentració de l’alumnat vulnerable en alguns centres educatius, provocant un impacte negatiu tant per als alumnes com per al conjunt de la societat.

L’objectiu de la lluita contra la segregació escolar és, prioritàriament, vetllar perquè els centres escolars d’una mateixa zona tinguin un alumnat amb una composició similar entre ells, tant a nivell socioeconòmic, com acadèmic o ètnic, garantint així l’equivalència al territori, la igualtat i la cohesió social.

L’informe de la Fundació Jaume Bofill ha permès analitzar la reducció progressiva dels índex de desigualtat, tant a primària com a secundària, dels municipis catalans, revisant la seva evolució i la situació actual, amb l’objectiu de dimensionar la gravetat del problema per prendre les mesures adequades.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Palamós ha treballat coordinadament tant amb el Departament d’Educació de la Generalitat com amb la pròpia Fundació Jaume Bofill, adoptant diferents mesures durant aquests darrers anys, per aconseguir una distribució homogènia i equilibrada entre l’alumnat de tots els centres del municipi, posant-se al capdavant a nivell de tot Catalunya en la lluita contra la segregació escolar i les conseqüents desigualtats entre infants i joves.

Fundació Bofill
La Fundació Jaume Bofill ha estat pionera en l’estudi d’aquesta problemàtica i amb aquesta nova recerca vol contribuir, un cop més, a la millora de la qualitat i l’equitat del sistema educatiu.

Aquesta organització cultural privada va ser creada l’any 1969, té com a objectiu promoure el coneixement de la societat catalana, impulsant iniciatives, recerques i debats per transformar l’educació a Catalunya.

Les actuacions que duu a terme aquesta fundació promouen el coneixement de la societat catalana, amb el debat d’aquelles idees i propostes que puguin aportar una major justícia social.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat