Palamós iniciarà el mes vinent els treballs de restauració i millora del camí de ronda litoral, que unirà sense interferències el nucli urbà i Castell

A mitjans de setembre s’iniciaran les obres de restauració i millora d’un traçat de 3,5 quilòmetres del camí de ronda de Palamós. Un projecte que permetrà unir, sense interferències, el nucli urbà i el paratge i la platja de Castell, integrat en l’entorn per on transcórrer i mitjançant el qual es posi en valor el patrimoni natural, cultural i paisatgístic que el municipi té en el seu litoral.

El passat mes de març l’Ajuntament de Palamós va aprovar definitivament el projecte i el mes de juliol es varen adjudicar les obres, que realitzarà l’empresa Massachs Obres i Paisatge, amb un preu d’adjudicació d’un milió 92 mil euros.

La restauració i millora del camí de ronda litoral va tancar així el seu procés administratiu iniciant ara la fase d’execució, un cop conclòs el període d’informació pública i comptant amb els informes favorables de totes les administracions amb competències en l’àmbit. Es preveu que les obres s’enllesteixin en un termini màxim de sis mesos.

Aquest projecte ha estat elaborat per l’estudi de paisatge gironí EMF amb Ardévol Associats, i permet donar continuïtat a tot el camí de ronda, sense les interferències que hi ha actualment en alguns punts. Té un traçat global d’uns 3,5 quilòmetres, dels quals només 431 metres són de nova formació i la resta trams existents que es refan i relliguen entre si.

El camí tindrà en tot el seu traçat una amplada d’1,50m amb eixamplaments puntuals. En els sectors on ja existeix el camí, l’actuació es limita bàsicament a estendre sauló damunt la superfície del traçat en aquells trams amb poc pendent, o terra sòlida quan el camí adopti majors pendents, consistent en la mescla dels àrids del terra existent amb lligams ecològics.

El projecte té una extraordinària complexitat, pel fet que s’ha adaptat a la realitat natural i topogràfica de cada tram per mantenir la seva essència. Al llarg de tot el recorregut es comptabilitzen un total de 33 seccions tipus, amb 8 variacions diferents del ferm amb base al sauló, que tenen com a objectiu adaptar-se a la morfologia, característiques i naturalitat de cada entorn. Quan l’actuació es faci en una nova traça, bé sobre reblert de terres o bé en ferm rocós, s’utilitzarà sauló conglomerat amb pigments predominants a la zona, ocupant els espais buits entre les roques, evitant processos d’erosió i harmonitzant tot l’àmbit on s’actua.

En aquells trams que actualment no existeix camí, situats bàsicament en els penya-segats de l’àmbit del Morro del Vedell, el projecte proposa la realització de passeres de fusta ancorades a la roca mitjançant perfils metàl•lics mínims, resolent l’accessibilitat a aquest espai extraordinari de gran valor paisatgístic i poc accessibles fins ara. En el tram immediatament posterior, el de la cala dels Pots, el camí passarà en paral•lel entre la carretera i el penya-segat, i convenientment separat d’aquests dos àmbits. En totes les zones on el traçat del camí de ronda passa molt proper al penya-segat s’instal•laran baranes per seguretat.

L’itinerari del camí de ronda inclourà sis noves portes d’entrada al seu traçat que el connectaran des dels seus extrems -el passeig de Les Pites (Pedró), en l’àmbit del nucli antic, i el paratge de Castell- amb la via verda o la vall de la Bell-lloc, facilitant d’aquesta manera la connexió entre els diversos espais naturals del municipi i donant facilitats a la ciutadania per tal de no haver de fer servir el vehicle motoritzat per accedir al litoral.

Aquest serà un camí de fàcil accés, còmode i familiar. Al llarg del seu recorregut existeixen 17 miradors els quals es volen potenciar per posar en valor el paisatge existent mitjançant intervencions mínimes.

En el tram corresponent a la Pineda d’en Gori, s’enretira la zona d’aparcament de vehicles actualment existent i ubicada a primera línia de mar. Aquest àmbit es restaurarà amb vegetació autòctona i es condicionarà per fer-hi transitar el camí de ronda.

El pressupost global del projecte de restauració i millora del camí de ronda litoral, també inclou la restauració ambiental mitjançant un projecte específic, així com actuacions d’interpretació digital amb noves tecnologies dels principals valors culturals. L’import total de les actuacions és de 1.319.021,99 €, que són finançats mitjançant els ajuts europeus FEDER, 591.831,51 €, i pel pla de Foment del Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, amb 350.000 €. La resta del pressupost és aportat per l’Ajuntament de Palamós.

La creació de les infraestructures verdes multifuncionals
Les actuacions previstes al camí de ronda formen part d’un projecte global de municipi que s’emmarca en la potenciació de les infraestructures verdes multifuncionals, mitjançant les quals es posi en valor el patrimoni natural, cultural i paisatgístic de Palamós, creant una experiència memorable de contacte amb el paisatge i la natura, facilitant una accessibilitat segura i sostenible, ajudant a dinamitzar hàbits saludables entre la ciutadania, restaurant els entorns urbans deteriorats i preservant els hàbitats naturals d’interès.

Seguint la línia de Castell
En aquesta línia cal sumar les tasques de restauració, integració i ordenació de l’ús públic que es van fer a Castell durant els anys 2017 i 2018, amb l’objectiu de recuperar la riquesa i varietat mediambiental d’aquest destacat espai natural del municipi.

Aquest projecte va comportar, la restauració ambiental de la zona, la millora de la zona d’acollida i d’accés a la platja, així com la portada d’aigua a aquest àmbit.

Un dels elements més destacats d’aquest procés van ser a integració de la zona d’estacionament d’estiu. Una àrea d’estacionament que es va situar en la zona de la plana més propera a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permet una molt millor integració en el paisatge. En paral•lel també es va construir un camí de sauló, que uneix aquest aparcament i la platja, i que esdevé exclusiu per a vianants i bicicletes.

Les actuacions de restauració ambiental a Castell, tindran continuïtat durant aquesta propera tardor amb la restauració dels sistemes dunars de la platja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat