Palamós presenta el programa d’inversions per a 2014 amb un pressupost global d’1.400.000 euros

L’Ajuntament de Palamós invertirà enguany al municipi un global d’1.400.000 euros, fruit del tancament positiu del pressupost municipal de 2013. D’aquesta manera el municipi recupera la possibilitat d’endeutament després de tres anys sense fer-ho a causa de la retallada de les aportacions i subvencions autonòmiques i estatals.

Amb aquesta reactivació es fa afectiu el compromís municipal d’inversió que es va anunciar coincidint amb l’aprovació del pressupost de 2014 (octubre 2013), i que estava supeditat al romanent pressupostari resultant de 2013.

Les inversions previstes, que s’executaran íntegrament durant el darrer trimestre d’aquest any, estan destinades principalment a les millores de la via pública i els equipaments, amb un pressupost destacat dedicat a l’asfaltatge de carrers i a la millora del passeig del Mar.

Inversions amb participació ciutadana
Precisament una de les novetats del programa d’inversions d’enguany fa referència a aquests dos projectes que han estat inclosos dins un procés obert de participació ciutadana mitjançant el qual els veïns i veïnes de la vila podran valorar com s’hi invertiran els diners previstos, concretament un total de 900 mil euros, un 65% del global 1.400.000 euros. Aquesta consulta a la ciutadania compta amb l’aprovació del Consell municipal de Participació Ciutadana que ho va consensuar a principis d’aquest mes d’abril.

El procés s’obrirà en una primera acció el proper dia 1 i fins al 20 de maig, on mitjançant les xarxes socials i els espais web de l’Ajuntament de Palamós i de l’emissora municipal, es publicaran les consultes vinculades a aquests dos projectes a valorar per part dels ciutadans, amb la possibilitat de seleccionar i afegir opcions sobre les propostes de projectes presentats.

Posteriorment del dia 20 al 31 de maig es realitzaran reunions tècniques per valorar les conclusions de la consulta i per a concretar les propostes finals a executar.

Asfaltatge de carrers
Pel què fa al projecte d’asfaltatge els ciutadans podran prioritzar la inversió de 728.839,02 € entre els següents carrers:

1.Avda. Llibertat, entre avda. Catalunya i C/ Avall. 140.427,31 €
2.Avda. Llibertat, entre carrer Avall i Camí Vell Fosca. 98.201,18 €
3.Carrer López Puigcerver, entre carrer del Mar i Vincke. 352.775,50 €
4.Avda. Catalunya, entre avda. 11 de setembre i Vincke. 190.786,75 €
5.Ctra. de la Fosca, entre càmping Palamós i el Passeig. 165.897,21 €
6.Camí de la Bell Lloc, del tennis a la Hutchinson. 15.550,92 €
7.c/ del Mar i Passeig de Mar, entre c/ del Mar i Provença 95.033,40 €

Total 1.058.672,28 €

El passeig del Mar
En referència al projecte del passeig del Mar la intenció municipal és invertir uns 150.000 € en obres d’adequació, millorament o manteniment, per la qual cosa se sotmetran a debat dues alternatives:

Per un costat es proposa actuar en un o varis dels elements que configuren el passeig, per a adequar-los o millorar-los, com són: el mur que separa el passeig de l’aparcament i la platja, les glorietes, el paviment granular de la part central, els arbres, les jardineres, els jocs infantils, l’enllumenat públic o els bancs, entre altres.

O bé una segona opció que seria actuar exclusivament sobre el tram de passeig situat entre el carrer Aragó i el carrer del Mar, considerant que és una oportunitat per iniciar la transformació del Passeig i fer-hi una actuació rellevant, connectant-lo de manera més directa amb la platja, mitjançant l’enderroc del mur que els separa i la construcció d’unes grades, així com la creació de nous espais intermedis, situats damunt la platja, mitjançant la plantació d’arbrat i la instal•lació d’elements esportius i d’esbarjo.

La resta de projectes
Pavimentació del camí de l’Església, Fase 1, entre els carrers dues Palmeres i Josep Pla. 21.160,98 €
Adequació enllumenat i estalvi energètic, FASE 1, carrers Josep Fàbrega i Pou, Ample i Albert i Pey 105.000,00 €

Pista d’Skate al paratge Eixample. 53.863,48 €

Millores de les construccions platja de Castell 35.000,00 €

Senyalització vertical i horitzontal. 35.000,00 €
Millores i reformes d’edificis municipals. 30.000,00 €
Jocs infantils. 30.000,00 €
Projectes urbanístics. 50.000,00 €
– Pla especial d’equipaments 9.000 €
– Pla de millora urbana de les cases dels tapers: 9.000 €
– Modificacions POUM en el PMU 02 “Porta Nord” 5.000 €
– Reparcel•lació econòmica de l’AAIC 02 15.000 €
– Topogràfics (plaça Endesa, Aubi, L. Puigcerver,.) 6.000 €

Construcció nínxols al cementiri de Palamós 48.561,11 €

Romanens de 2013: 500 mil euros

Projectes urbanístics. 18.657,58 €
Encàrrecs Pla d’inversions 2014 9.372,58 €
Projecte executiu de desviament de la riera Aubi. 10.285,00 €
Projecte museogràfic a la Capella del Carme 84.417,18 €
Altres asfaltatges de carrers 16.884,38 €
Arranjament de camins (PUOSC 2012). 36.430,40 €
Reforma de la nova Aula d’Aprenentatge (PUOSC 2012). 224.781,93 €
Consolidació del Castell de Sant Esteve. 101.075,18 €
Equipament tècnic Ràdio Palamós 17.000,00 €

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat