Palamós reforça el desenvolupament de polítiques d’habitatge que permetin donar cobertura a les necessitats habitacionals del municipi

L’alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, han signat aquest matí a l’Ajuntament de Palamós, el conveni de col•laboració mitjançant el qual es reforça amb una persona tècnica especialista, el Servei Municipal d’Habitatge que les dues administracions gestionen a la vila des de 2010.

El nou acord permet l’ampliació dels recursos humans d’aquest servei per tal de poder treballar noves línies que fomentin la programació i planificació tècnica que faci possible la implementació de noves actuacions en matèria d’habitatge.

La tasca se centrarà en un treball intern, assessorant i donant suport a les àrees municipals que tenen relació en l’àmbit de l’habitatge, realitzant la solicitud i tramitació de subvencions i convenis amb altres administracions, i fent recerca d’ajuts i programes vinculats amb l’habitatge.

L’objectiu és el de poder impulsar a Palamós noves línies adreçades a fomentar l’habitatge social, així com la convocatòria i tramitacions d’ajuts directes al lloguer, assolint l’increment d’habitatge públic assequible al municipi, assessorant en les diferents problemàtiques en matèria d’habitatge que puguin sorgir, així com l’ajut en la prevenció dels desnonaments.

L’acord establert mitjançant el nou conveni permet que el Consell Comarcal del Baix Empordà aporti aquesta persona tècnica que un cop a la setmana es desplaçarà a Palamós per a realitzar aquesta tasca, mentre que l’Ajuntament de Palamós es fa càrrec del cost econòmic global del Servei Municipal d’Habitatge, consistent en 14.000 € per a la vigent anualitat.

Una de les tasques que aquesta persona tècnica realitzarà serà la del seguiment de la primera promoció d’habitatges socials que es construiran a Palamós, concretament en una parcel•la de propietat municipal, ubicada a l’avinguda de Catalunya, on es promocionarà, construirà, i gestionarà, un edifici de 34 habitatges en règim cooperatiu.

L’objectiu d’aquest projecte és el d’incrementar el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat respecte a la gent jove, o als ciutadans de la població amb escassa capacitat econòmica, per tal que puguin accedir a un habitatge digne, estable i assequible.

El Servei Municipal d’Habitatge de Palamós està en funcionament des de l’any 2010, dotat amb personal tècnic i administratiu, que realitza gestions relacionades amb l’habitatge social i els ajuts públics que ofereix la Generalitat de Catalunya relatius a l’habitatge.

Dins aquestes tasques s’inclou la informació i assessorament del ciutadà en matèria d’habitatge, la constitució de la Borsa de Lloguer Social adreçada a tots els col•lectius i franges d’edat, la tramitació d’ajuts al lloguer, així com de les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Aquest servei atén els ciutadans tots els dimarts de 10 a 14 h a les dependències municipals del carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 12, i també al telèfon 972 31 85 51, i al correu servei.habitatge@palamos.cat

A banda i des de l’any 2012, Palamós compta amb la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, que es va posar en funcionament al municipi amb l’objectiu d’informar, assessorar, acompanyar i ajudar els ciutadans que es troben en processos de pèrdua del seu habitatge com a conseqüència d’execucions hipotecàries, actuant amb diligència per aturar-los i evitar el procés de deteriorament de les condicions de vida de les famílies afectades.

Durant aquest període l’òrgan municipal pel dret a l’habitatge s’ha consolidat com una eina eficaç en l’ajuda a aquestes persones, actuant de manera coordinada i efectiva aportant solucions per a la dació en el pagament, per a l’accés als lloguers socials i per a mantenir l’habitatge habitual, aconseguint resoldre favorablement per a les persones afectades, prop de la meitat dels processos tractats.

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge a Palamós, està formada per representants polítics dels diversos grups municipals representats al consistori i encapçalats per la regidora d’Habitatge, així com la regidora d’Acció Social i Ciutadania; a banda de diferents membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; del Síndic Municipal de Greuges; i de les entitats Cáritas Interparroquial Palamós i Sant Joan, i Creu Roja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat