Pla de xoc per a reforçar i millorar la neteja de la via pública i la recollida de residus a Palamós

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós i l’empresa concessionària de la recollida de residus i neteja viària al municipi, Urbaser, continuen aplicant mesures que permetin millorar en l’eficiència del servei, i per tant en una millor gestió en la neteja dels espais urbans del municipi. Amb aquest objectiu s’ha elaborat un pla de xoc, que ja s’ha començat a implementar, amb accions de millora en neteja i residus al municipi, i mitjançant el qual poder afrontar amb totes les garanties, el període d’un any que ara s’inicia fins a l’entrada en vigor del nou contracte que suposarà l’actualització global d’un servei adequat plenament a les necessitats del municipi.

Aquest pla de xoc s’aplica a la part final del contracte actual, amb 18 anys de vigència, on la maquinària comença a patir el consegüent desgast, i en un context d’emergència per sequera amb l’ús d’aigua per a la neteja molt restringit, amb la possibilitat només d’utilitzar aigua no potable. A tot això cal sumar també les exigències i la pressió que s’exerceix a nivell mundial i europeu, en l’aplicació de penalitzacions per a la ciutadania i les administracions en matèria del reciclatge de residus.

Les mesures que inclou aquest pla, consisteixen en cinc 5 estratègies principals, que es basen fonamentalment en: la posada en marxa de dos equipaments destacats com són la nau logística de neteja i la nova deixalleria, però també la incorporació de maquinària de neteja actualitzada i més eficient (que utilitzi menys aigua i amb més pressió), així com de nous camions, tractora d’illes emergents i de vehicles polivalents, per a poder prestar un millor servei de recollida de residus.

  • Reorganització dels serveis de neteja a partir de la nova nau de logística i la incorporació de nova maquinària més eficient.

Amb la incorporació de la nova nau logística ubicada al polígon industrial de Sant Joan, i per tant, dins el nucli urbà, les 3.200 hores que fins ara es destinen a desplaçament de les màquines des de la nau actual de La Pietat (situada fora del nucli urbà) i fins als llocs de treball i a la inversa (unes 550 jornades), es dedicaran a més hores de neteja mecànica. En la neteja manual també s’aplicaran millores en els recorreguts entre punt d’inici de la jornada i el final, que passaran a formar part dels itineraris de treball dels operaris.

S’incorporaran dues escombradores de nova tecnologia, i una fregadora per terres pavimentats que permetrà fer neteges més profundes i més duradores (amb menys aigua i millor resultat) en terres com els dels barris vells (Palamós i Sant Joan) i voreres amples, com les del passeig del Mar. També s’incorpora un nou cotxe per a la neteja de platges i retirada de brossa de les papereres.

  • Els grups d’acció ràpida disposaran de mitjans mecànics polivalents actualitzats (per transportar abocaments, per fer neteges puntuals amb aigua o altres necessitats) estructurant un servei també per a places i entorn.

Per minimitzar l’impacte de les persones que no tenen consciència de l’espai públic intentant no abocar residus, o cuidant el mobiliari públic, s’estructurarà també un servei rotatiu a places i el seu entorn. Amb aquest objectiu es destinaran equips durant una jornada de matí o tarda, amb la neteja mecànica a fons, la manual a l’entorn als paviments, i la neteja de mobiliari i de contenidors, en funció de necessitats.

  • S’obriran noves franges horàries per als particulars a la nova deixalleria i s’amplien serveis incentivant la reutilització.

La campanya de reducció de trastos té molts bons resultats, amb la qual cosa s’ha augmentat el coneixement del servei a domicili i la demanda ha crescut, per això, s’ampliarà el servei per a reduir el temps d’espera. També s’impulsarà l’ús de la deixalleria –que comporta bonificació en la taxa de residus-, obrint noves franges horàries del servei pensades per als particulars (dimecres de 17 a 19 h i dissabte de 15 a 19 h). A banda es començaran a introduir treballs de  classificació de materials per a la seva reutilització i s’obrirà un espai per a la reparació i intercanvi.

  • Col·laboració estreta amb el sector econòmic per a millorar la participació en el “porta a porta comercial” i la cura de la via pública.

Els comercials tenen a disposició un servei específic porta a porta que recull totes les fraccions, i que es realitza en la forma que s’acorda (contenidors, bosses hermètiques,…). La sobreutilització dels contenidors domèstics i les illes emergents, donen una mala imatge que es pot millorar fent un millor ús dels serveis a disposició. Així mateix, amb les restriccions de l’ús d’aigua per la sequera és molt important la col·laboració en mantenir nets els espais d’ocupació de la via pública per part de l’àmbit comercial, tal com estableix la normativa.

Per això es reforçarà la comunicació adreçada als comerciants per conscienciar sobre la recollida porta a porta comercial i la neteja de la via pública, tal com especifica la normativa. En cas de detectar mala praxi es realitzarà un primer avís i si es reincideix s’activaran, si és necessari, les corresponents sancions.

  • S’incorporen camions en la recollida de residus i vehicle per a les illes emergents

El pla de xoc preveu la incorporació de camions de lloguer (a l’espera de l’adquisició de la maquinària que s’inclourà en el nou contracte) que permetrà substituir alguns dels actuals amb molt desgast, reduint les avaries que comencen a ser freqüents amb la consegüent alteració del servei que això suposa. Així mateix, els camions disposaran tots de GPS que permetrà detectar de forma més ràpida les incidències del servei que impossibiliten finalitzar rutes, activant actuacions amb les brigades d’acció ràpida. També s’adquireix una nova tractora destinada al transport de les illes emergents, que substituirà l’actual amb un estat alt de desgast que comporta avaries sovintejades. A més a més es reposaran els contenidors més deteriorats i s’incorporaran noves campanes de paper.

Finalment, en matèria de residus, cal tenir en compte que Palamós, com la resta de municipis d’Europa, ha d’aplicar sistemes per a triar millor els residus i fer-ho, des del seu origen. Per aquest motiu en el ple municipal del dimarts vinent (16/04/24), es presentarà a aprovació el projecte per a la construcció a Palamós d’una planta de transferència, que s’incorporarà a la licitació del nou contracte, per tal que, quan s’adjudiqui el nou servei, ja es pugui treballar en la seva execució. Disposar d’aquesta planta comportarà nous avantatges en la recollida residus, amb la reducció de desplaçaments a les plantes i, per tant, també de l’estalvi recursos econòmics.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Medi Ambient i Sostenibilitat

19/07/2024

Relacionades per entitat