S’adequa amb llamborda un antic parterre ubicat davant la plaça de Mn. Gumersind Vilagran, a Sant Joan

Els operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós, han enllestit durant aquests darrers dies, l’adequació amb llamborda d’uns 70m2 d’un antic parterre ubicat en una vorera situada davant la plaça de Mossèn Gumersind Vilagran i molt propera al carrer Camí Vell de la Fosca, a Sant Joan.

Les obres s’han realitzat a petició dels veïns d’aquest àmbit, que reclamaven una soluició a la constant acumulació de brossa que tenia aquest espai enjardinat. Un problema que se sumava al fet que, molt sovint, algunes persones utilitzessin aquest parterre com a pipicà per als seus gossos.

El projecte ha consistit a sanejar tot aquest espai, rebaixant posteriorment el sauló existent i creant una subbase de formigó per a la ubicació del paviment de panot, que ha quedat situat darrere les boques dels contenidors soterrats que hi ha en aquesta vorera.

Les tasques han permès reduir el parterre existent que ara s’ha limitat a la part posterior de la vorera, ocupant un espai amb forma rectangular d’uns sis metres d’allargada per un d’amplada, que s’enjardinarà amb flor i planta arbustiva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat