S’arrangen amb llamborda els parterres vegetals ubicats al tram inicial del passeig del Mar, molt afectats per la sequera

Operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós, han iniciat aquesta setmana, l’adequació amb llamborda d’uns 30m2 del parterre vegetal que envolta l’escultura de l’àncora del vaixell San Isidoro, ubicada al tram inicial del passeig del Mar de Palamós.

L’objectiu d’aquesta actuació és poder dignificar aquests espais, que fins ara han estat enjardinats amb gespa, però que a causa de l’aplicació dels decrets de sequera amb la prohibició de la utilització del reg, han quedat molt malmesos.

El projecte consisteix a sanejar tot aquest espai, rebaixant el sauló existent per a la ubicació i assentament del paviment de llamborda. Precisament les peces de llamborda que s’ubiquen en aquest àmbit són reutilitzades, i formen part de les que l’Ajuntament va conservar d’alguns carrers del municipi que antigament havien comptat amb aquest tipus de paviment.

La superfície resultant permetrà ser trepitjada, on les persones podran accedir, facilitant la possibilitat d’apropar-se a l’escultura de l’àncora habitualment molt utilitzada per a fer-se fotos. Les tasques de la pavimentació d’aquests parterres es preveu que es pugui enllestir durant la setmana vinent.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

21/06/2024

Relacionades per entitat