S’enllesteixen les tasques de rejuntat de panots dels carrers ubicats a l’àmbit del Barri dels Pescadors

Durant la setmana vinent finalitzaran les tasques de rejuntat dels panots que hi ha als carrers ubicats a l’àmbit del Barri dels Pescadors, enllestint d’aquesta manera el projecte que ha permès aquesta millora en el paviment de tots els carrers que formen aquest sector.

Actualment s’estan executant aquestes tasques en el darrer carrer afectat, concretament el de Juan Sebastián de El Cano.

Les obres son a càrrec d’operaris de la Brigada Municipal i tenen com a objectiu eliminar les juntes obertes que hi ha entre els panots del paviment d’aquests carrers, evitant d’aquesta manera que hi pugui créixer herba o s’hi acumuli brossa.

Els treballs consten d’un bombeig inicial d’aigua a pressió per eliminar les restes acumulades i deixar netes les juntes, i el posterior rejuntat mitjançant l’aplicació de ciment, anivellant d’aquesta manera la junta amb el panot.

Aquest projecte de rejuntat dels panots es va iniciar a finals de l’any passat, afectant la totalitat dels carrers de Joan d’Àustria, de Méndez Núñez, d’Álvaro de Bazán, un tram del de Roger de Flor, i que finalitza ara amb el de Juan Sebastián de El Cano.

Tots aquests carrers formen part del Barri dels Pescadors, un àmbit format per 44 habitatges que a finals dels anys 50 del segle passat va promoure l’Institut Social de la Marina en uns terrenys que va adquirir la Confraria de Pescadors de Palamós. Inicialment tots aquests habitatges van ser destinats a les famílies dels pescadors que en la dècada dels anys 40 i 50 del segle XX havien arribat de manera massiva al municipi, provinents majoritàriament de la costa tarragonina i del País Valencià.

L’any 2008 tot aquest sector va ser inclòs en el projecte de rehabilitació del Barri Vell de Palamós, amb la renovació íntegra del paviment dels carrers, la supressió de barreres arquitectòniques i la millora dels serveis.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat