S’inicia un procés participatiu per a definir les estratègies econòmiques i socials del Palamós de 2025

El municipi de Palamós té l’objectiu d’obrir un procés participatiu, analític i deliberatiu, mitjançant el qual poder definir el pla estratègic que ha de marcar el creixement i desenvolupament econòmic futur de la vila i amb una perspectiva de 10 anys (2025), mitjançant el qual es potenciïn els avantatges competitius de Palamós i es pugui consolidar un model econòmic autònom.

El document resultant haurà de marcar les línies estratègiques per tal de fomentar l’ocupació i la riquesa local, mitjançant les quals es permeti el creixement i la millora de Palamós, així com la qualitat de vida de la població. El projecte haurà d’afavorir un procés reactivador de l’economia i la societat local aprofitant els recursos endògens i promovent la cooperació pública i privada per fomentar aquest creixement.

Aquesta iniciativa sorgeix del Consell Econòmic i Social de Palamós amb la col•laboració de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica que amb aquesta proposta segueix el procés participatiu realitzat anteriorment per l’Ajuntament de Palamós amb altres temes de gran calat estratègic per a la vila com la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o bé amb el projecte Ciutat Educadora, i mitjançant els quals es defineixen els “fulls de ruta” d’aspectes tan importants per a Palamós com el desenvolupament urbanístic, educatiu o social.

Presentació al Consell Econòmic i Social de Palamós
Precisament ahir dijous, l’alcaldessa de Palamós va presentar el procés d’elaboració d’aquest document al plenari del Consell Econòmic i Social de Palamós l’òrgan que assumirà les funcions d’avaluació i seguiment, i que esdevindrà clau en aquest procés com espai de reflexió i debat.

El Consell Econòmic i Social de Palamós està integrat per un total de divuit persones, entre representants municipals i de les entitats econòmiques i socials de la vila. Aquest òrgan de desenvolupament econòmic i social vetlla per l’execució del Pla d’Acció de Promoció Econòmica, impulsant entre altres, l’augment de la densitat del teixit empresarial, creant projectes de dinamització comercial i turística, i proposant actuacions de desestacionalització de la temporada turística mitjançant la posada en valor dels recursos turístics de la vila com les platges, els espais naturals o el patrimoni.

El procés de redacció del document
El projecte, que s’ha encarregat a la Consultoria Neòpolis, es fonamenta en quatre criteris claus: el realisme, la centralitat, la dependència i la integralitat, a més de la participació activa de diferents agents institucionals, socials i econòmics del municipi.

En la redacció del document s’han previst dues fases clarament diferenciades per a definir l’estratègia: una primera etapa de diagnòstic, amb anàlisis quantitatives i debats entorn la situació socioeconòmica de Palamós, i una segona etapa de propostes on, amb el diagnòstic com a referència, es definiran participativament les estratègies i accions de treball que configuraran el full de ruta en termes de desenvolupament local a Palamós. En cadascuna d’aquestes fases tindran principal protagonisme els òrgans de participació ciutadana de la vila.

Es preveu que tot aquest treball es desenvolupi durant els mesos vinents amb l’objectiu que el document estratègic estigui totalment enllestit el proper mes de juliol.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp