Els alguers de Posidònia oceànica situats davant les cales de S’Alguer i Sanià, tenen un molt bon desenvolupament després de la implementació del fondeig controlat

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha rebut aquesta setmana l’informe d’una empresa externa que anualment fa el seguiment de l’estat dels alguers de Posidònia oceànica que hi ha situats davant els espais litorals de les cales de S’Alguer i de Sanià. Aquest document certifica el bon estat d’aquests fons i dels hàbitats de l’herbei de fanerògames marines que hi viuen, i que s’estenen també a l’àmbit de Castell.

La inspecció visual realitzada el passat 7 de juliol va permetre comprovar que la major part de les mates de Posidònia oceànica havien suportat bé el fregament provocat pel moviment de sorres durant els temporals de la tardor passada, entre altres el Glòria, que puntualment va afectar algunes mates situades en els marges més externs de l’herbei.

Exceptuant aquests casos concrets, la resta de les mates de Posidònia oceànica es troben en molt bon estat. L’informe destaca en aquest sentit la qualitat de l’herbei amb mates denses amb fulles llargues i verdes i rizomes ben arrelats.

La bona evolució d’aquestes praderies és conseqüència principalment del resultat de la instal•lació, en aquests destacats espais litorals del municipi, de boies ecològiques que, des de 2013 i fins a 2017, hi ha anat ubicant progressivament l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós. Actualment hi ha un total de 37 boies ecològiques (S’Alguer 20, Castell 2, Sanià 15) que estan ancorades al fons marí sobre roca o sobre fons tous, lliures dels hàbitats de l’herbei de fanerògames marines, com la Posidònia oceànica.

Amb la instal•lació d’aquest tipus d’ancoratge s’evita que les embarcacions hagin de fondejar mitjançant les seves àncores que en moltes ocasions acaben arrossegant pel fons i per tant, malmeten la Posidònia i la vida marina que s’hi genera. Aquest sistema permet doncs que els vaixells puguin amarrar amb seguretat, directament a la boia de superfície, amb l’ús lliure i gratuït d’embarcacions de fins a 8 metres d’eslora i per un període màxim de tres hores/dia.

La instal•lació d’aquestes boies ecològiques va comptar amb el suport i la col•laboració de diverses empreses i entitats palamosines. Concretament el Club Nàutic Marina Palamós, l’Associació Front al Mar, el Club Nàutic Costa Brava i l’empresa General Nàutic.

L’objectiu d’aquest projecte és el de poder treballar per a la conservació dels recursos i hàbitats marins de què disposa Palamós, i en especial de les praderies de la fanerògama marina Posidònia oceànica que habita en aquesta zona litoral.

La creació d’aquesta zona de fondeig vol fer compatible la conservació dels alguers amb l’ús turístic que les embarcacions d’esbarjo realitzen en aquest sector del litoral palamosí i es complementa amb l’abalisament a l’aigua que defineix les zones destinades al bany de les platges i les cales, i per tant que en prohibeix l’accés d’embarcacions.

La Posidònia és una planta endèmica de la mar Mediterrània i la praderia que forma té una gran importància ecològica per a l’ecosistema costaner. Els alguers són comunitats en què hi ha una alta biodiversitat i que constitueixen el lloc de posta de moltes espècies. A més, molts peixos en la seva fase juvenil hi troben refugi. Les plantes que es troben a poca fondària també contribueixen a prevenir l’erosió de les platges perquè formen una mena d’escull que disminueix la força de les onades.

Les praderies de posidònia són comunitats molt fràgils que depenen d’una bona qualitat de l’aigua per poder subsistir. Qualsevol alteració que afecti a l’alguer triga molts anys a recuperar-se, mentre que, d’altra banda, la seva degradació pot ser molt ràpida.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat