Té lloc l’arranjament i millora del camí de Roqueta afectat per l’erosió de la pluja

Durant aquesta setmana s’enllestiran les tasques d’arranjament i millora d’un tram del camí de Roqueta afectat per l’erosió de la pluja.

Aquest camí, amb superfície de sauló, està situat al barri de les Cases Noves i uneix els carrers de Santa Joaquima de Vedruna i el de Roqueta, passant per la urbanització Massana.

El camí de Roqueta té com a principal funció la connexió amb els dos grups habitatges ubicats en aquest àmbit, per tant que és utilitzat bàsicament pels veïns de la zona.

Les feines que s’executen aquesta setmana son realitzades per una empresa especialitzada sota la supervisió de tècnics municipals i afecten principalment la primera secció d’aquest camí, concretament uns 50 metres que s’inicien al carrer de Roqueta i que condueixen als habitatges que es troben situats en aquest primer tram.

L’arranjament es va iniciar el passat dimarts amb el rebaix de la caixa amb un gruix promig de 20cm, on s’aplica ara una base de formigó armada amb malla electrosoldada mitjançant el qual consolidar el ferm i resoldre els efectes d’erosió que ha provocat fins ara l’aigua de la pluja en aquest tram.

Les feines de millora del camí seguiran des d’aquest punt i fins a la zona on acaben el següent conjunt de vivendes en direcció al carrer de Santa Joaquima de Vedruna, on es taparan els sots amb gresa i s’anivellarà i consolidarà el ferm.

Les obres que es realitzen al camí de Roqueta tenen un cost de 7.468,99 euros, i és previst que finalitzin aquesta mateixa setmana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat