L’Ajuntament de Palamós aprova el nou Pla Local de Joventut per als pròxims quatre anys

El plenari municipal de l’Ajuntament de Palamós va aprovar ahir, dimarts (20/12/22), el Pla Local de Joventut-PLJ 2022-2025, que durant el darrer any ha elaborat l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palamós.

Aquest document dona relleu al vigent fins ara, que va ser prorrogat durant els dos darrers anys (2020 i 2021), a causa de la pandèmia. El PLJ esdevé la diagnosi bàsica per a poder marcar les estratègies per a l’aplicació de polítiques municipals que incideixin en poder resoldre necessitats del jovent de Palamós, esdevenint l’eina capaç de transformar la realitat i la situació actual dels i les joves, a partir d’una planificació acurada de les diferents actuacions adreçades a la població juvenil del municipi.

Participació dels joves i les entitats
El document ara aprovat va dirigit als joves del municipi d’entre 15 a 30 anys, 2.865 en total (un 15,75% de la població), i s’ha elaborat amb la participació directa de joves de Palamós, de les entitats que els representen, així com de la resta d’àrees de l’Ajuntament.

Aquest procés participatiu es va iniciar el darrer trimestre de l’any 2021 i s’ha allargat fins ara, en un treball que ha estat coordinat per tècnics de l’Àrea municipal de Joventut i de la Cooperativa Resilience Earth SCCL.

El procés de redacció del Pla es va obrir amb un treball tècnic de diagnosi, i va continuar amb la fase participativa, on mitjançant una enquesta online es demanava al jovent de Palamós la seva opinió i les seves propostes sobre les necessitats i projectes vinculats al seu col·lectiu, marcant prioritats i actuacions a seguir.

Paral·lelament, l’Àrea de Joventut també va organitzar trobades participatives obertes a tot el jovent del municipi, per parlar sobre les aportacions realitzades mitjançant l’enquesta, i on poder proposar estratègies i accions concretes.

En total aquestes trobades, que han permès realitzar un procés de reflexió estratègica, anàlisis i planificació, han comptat amb la participació de més de 180 persones.

Propostes i objectius
El Pla Local s’ha estructurat d’acord amb el propòsit general de poder revitalitzar Palamós amb activitats i espais més oberts i diversos, més públics, on les joves tindran més informació, seran capaces i tindran ganes d’organitzar-se i participar més.

D’acord amb aquesta finalitat s’han establert cinc eixos estratègics entorn dels quals es despleguen els diferents objectius específics.

1-Cultura, equitat i participació: Enfortir la participació juvenil a través de la coprogramació i cogestió cultural. Ampliar l’accessibilitat dels espais gestionats per l’Àrea de Joventut. Impulsar activitats culturals que acullin la diversitat juvenil del poble. Obrir espais de promoció d’una comunitat més justa inclusiva des del diàleg i la creativitat.

2-Educació, formació i mobilitat: Esdevenir un punt de suport per a l’enfortiment de l’èxit educatiu. Amplificar i orientar l’oferta formativa amb relació als interessos i inquietuds juvenils. Facilitar l’accés a propostes formatives orientades a ocupacions amb demanda. Facilitar la mobilitat juvenil per ampliar horitzons.

3-Emancipació, ocupació i habitatge: Esdevenir un punt de suport per a la millora de l’ocupabilitat juvenil. Facilitar l’accés als recursos públics disponibles per tal de millorar l’ocupabilitat. Enfortir l’autonomia i competències personals. Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones joves.

4-Salut i medi ambient: Programar activitats que potenciïn l’interès per la salut de manera divertida i creativa. Acompanyar i formar a les persones joves en la gestió de la salut personal. Estimular en les persones joves l’interès en el medi ambient i l’entorn natural de Palamós. Incidir en la comunitat palamosina com a agent de salut jove.

5-Coordinació interna i transversalització: Impulsar espais de coordinació d’agents municipals que treballen per la joventut. Potenciar la difusió i comunicació.

El Pla Local de Joventut de Palamós s’inclou en la línia de les polítiques de joventut que es promouen des de la Generalitat i en l’àmbit de Catalunya, on s’inclouen també projectes per a joves que es porten a terme conjuntament amb altres institucions (Consell Comarcal), àrees municipals (Acció Social i Ciutadania, Ensenyament, Esports) i entitats del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp