Palamós oficialitza el nom d’Escola La Vila per al fins ara col•legi públic Ruiz Giménez

La Generalitat de Catalunya ha oficialitzat, mitjançant la publicació en el seu Diari Oficial (DOG), el canvi de denominació de la fins ara escola Ruiz Giménez, que ha passat a anomenar-se escola La Vila.

Aquesta publicació del nou nom arriba un cop la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha valorat la petició i li ha donat la seva conformitat.

Aquest era el darrer tràmit que restava per fer efectiu el canvi de denominació d’aquest veterà centre educatiu palamosí, tal com va sol•licitar el Consell Escolar de l’escola i el propi Ple municipal, que el passat 29 d’octubre i amb la unanimitat de totes les formacions polítiques representades al consistori palamosí, va aprovar donar suport a la petició del canvi de denominació de escola Ruiz Giménez pel d’escola La Vila.

Un canvi de nom reivindicat
Durant la celebració del 75è aniversari de l’escola Ruiz Giménez, realitzada l’any 2008, aquest centre planteja per primera vegada la necessitat de fer un canvi de nom a l’escola.

Aquesta proposta incipient en aquell moment va anar evolucionant fins a finals de l’any passat, on s’oficialitza aquesta petició per part del consell escolar de l’escola i, l’Ajuntament de Palamós mitjançant l’Àrea municipal d’Ensenyament, inicia els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya per poder fer efectiu aquest canvi de denominació.

La denominació com a Escola Ruiz Giménez
La denominació del centre com a Escola Ruiz Giménez prové d’un acord adoptat per la Junta Municipal d’Ensenyament el 7 de març de 1963.

En aquesta acta l’alcalde-president feia la proposició d’atorgar del nom de Joaquin Ruiz Giménez 1913-2009 (Ambaixador al Vaticà 1948-1951, ministre d’Educació 1951-1956, i més tard Defensor del Pueblo 1982-1987) a les Escoles Nacionals de Palamós, en el marc d’una proposta de la Inspecció d’Ensenyament Primari de Girona de fer una Agrupació de les Escoles Nacionals de Palamós.

Cal destacar però, i segons queda recollit en l’acta de la Junta Municipal, la proposta “no procedeix”. Per tant sembla que es va tractar d’una imposició de l’època, essent l’administració superior i no la local qui determina finalment el nom que ha de rebre l’escola.

“La Vila”, denominació tradicional
Tot i que el nom oficial de l’escola ja és Ruiz Giménez a partir de 1964, la denominació “escola de la Vila” és el nom emprat de manera comuna i generalitzada per esmentar les escoles públiques de Palamós entre la població, els alumnes i els professors.

La denominació tradicional “escola de la Vila” o “la Vila” ha estat utilitzada generació rere generació per referir-se al centre municipal d’ensenyament primari de Palamós, que correspon a una tradició oral i popular arrelada al municipi des del naixement de les escoles públiques que, al marge del nom oficial del centre, s’ha mantingut de manera invariable entre la població de Palamós i de la qual han perdurat nombrosos testimonis documentals.

Més de 80 anys d’història
El 30 d’octubre de 1933 s’inaugura, oficialment el nou grup escolar de Palamós destinat a Escoles graduades (Escola de la Vila). Les mestres de l’escola de nenes, eren sis d’oficials i dues mestres auxiliars pagades per l’Ajuntament: una parvulista i una auxiliar de labors. Amb la Guerra Civil es clausuren les escoles religioses, en conseqüència molts pares demanen plaça a l’Escola de la Vila. Cap al 1950 es fa menjador amb carácter social per als alumnes més necessitats.

L’any 2005, s’inicia el projecte d’ampliació i millores del centre que va preveure entre altres la construcció d’un edifici de nova planta al costat de l’actual en el qual s’ubica un nou menjador, una cuina, tres aules i un espai per a l’administració i direcció de l’escola.

Altres millores incloses en aquell projecte van ser la construcció d’un accés unificat i cobert entre les aules d’educació infantil i l’edifici de primària, la supressió de les barreres arquitectòniques, la construcció d’un gimnàs, un magatzem, i la instal•lació de finestres d’alumini a tot l’edifici.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp