S’obre una nova convocatòria per a poder sol·licitar una de les unitats d’horta que Palamós posa a disposició dels ciutadans a la finca municipal de Can Pere Tià

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana i fins al dilluns 20 de març, el període de sol·licitud de les 31 unitats d’horta que el municipi posa a disposició dels ciutadans, a la finca municipal de Can Pere Tià, situada a l’accés a la vall de la Bell-lloc.

La nova convocatòria estableix les adjudicacions per un període màxim de quatre anys, seguint els criteris establerts l’any 2014 quan el municipi va iniciar aquest projecte d’hortes, posant a disposició dels palamosins i les palamosines aquest global de 31 parcel·les.

Presentació de sol·licituds
Per poder participar en el sorteig cal presentar la sol·licitud, de manera presencial, al registre municipal de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana -OAC- c/ Major, 56), o bé electrònicament (apartat Tràmits en línia –www.palamos.cat-), dins el termini previst que finalitzarà el dia 20 de març.

Els requisits bàsics que es demanen als sol·licitants són: ser major de 16 anys, estar domiciliat a Palamós i figurar al padró municipal amb una antiguitat mínima d’un any ininterromput, així com no disposar ni conrear, ni l’interessat ni un familiar, de cap altre hort o terreny, i no tenir deutes amb la hisenda local. Cal destacar que cada unitat familiar només podrà sol·licitar una sola parcel·la d’horta.

També pot ser titular de la llicència una entitat, quan acrediti finalitats pedagògiques, terapèutiques o socials. L’entitat sol·licitant haurà d’estar vinculada al municipi de Palamós i haurà de presentar, conjuntament amb la sol·licitud, un projecte de les actuacions que es duran a terme dins l’hort i els objectius perseguits.

Formació per a fomentar l’agricultura ecològica
Per a la utilització de les hortes s’ha establert una taxa de 50 € anuals per adjudicatari i horta, i una fiança única de 50 € que es retornarà a final del període de quatre anys, si no s’han ocasionat danys a la parcel·la o als serveis.

Cal destacar també que la utilització de les hortes s’haurà de fer sempre sota els criteris d’agricultura ecològica, i per tant sense la possibilitat d’utilitzar pesticides, herbicides ni adobs químics.

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós és previst que, un cop adjudicades les unitats d’horta, es programi la formació sobre aquesta tipologia d’agricultura als nous titulars de les llicències d’utilització.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Medi Ambient i Sostenibilitat

19/07/2024

Relacionades per entitat