Tret de sortida a la reforma de la plaça de Josep Sarquella

El projecte de reforma de la plaça de Josep Sarquella s’ha aprovat definitivament després de finalitzar el període d’exposició pública i no haver-se presentat cap al·legació.

Aquesta plaça està ubicada davant de l’avinguda de Catalunya i de l’estadi de futbol Palamós-Costa Brava, i mitjançant el projecte de millora previst, es permetrà convertir aquest equipament en un referent al municipi, el qual pugui acollir de manera adequada totes les activitats lúdiques, culturals, etc, que s’hi puguin programar.

La reforma manté l’essència que ja té la plaça, però incorporarà unes grades fixes ubicades en el parterre que està situat entre la plaça i l’avinguda de Catalunya, que s’adaptaran a la topografia de l’entorn i crearan una mena d’amfiteatre, en el que es combinarà formigó de color, sauló i vegetació.

Les obres també inclouen poder elevar la part central de la plaça fins a nivell dels carrers del seu voltant, evitant d’aquesta manera els problemes d’acumulació d’aigua en períodes de pluja intensa. També es desplaçarà la columna de l’enllumenat actual, ubicada al centre de la plaça, per tal que aquest fanal no entorpeixin la instal·lació d’escenaris, carpes i altres elements vinculats als espectacles que es programin.

En darrer lloc, s’ha previst la realització de diverses millores en les instal·lacions de clavegueram, reg i aigua, així com un augment de l’arbrat que té actualment la plaça, per tal de crear més espais ombrívols. El pressupost del projecte de reforma és de 129.000 € i és previst que s’iniciï durant el primer trimestre de l’any vinent, amb un període d’execució màxim de tres mesos.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat