Aquesta setmana entrarà en funcionament el nou rètol informatiu de Castell

A finals d’aquesta setmana es posarà en funcionament el nou rètol informatiu de l’espai natural de Castell, que durant els darrers quinze dies s’ha estat instal•lant en un lateral del giratori que des de la carretera C-31 dóna accés al camí de Castell.

Durant aquests dies s’estan ultimant les feines de muntatge de l’estructura així com d’instal•lació del software de gestió d’aquest panell dotat amb tecnologia Led, i amb una resolució de 28.600 píxels.

Precisament el programa informàtic amb el qual s’ha dotat el rètol permetrà informar, a temps real, del nivell d’ocupació de l’aparcament de Castell, i també de tots aquells aspectes que afecten l’espai natural: estat i serveis en actiu a la platja, o bé d’aquelles activitats que tenen lloc dins de l’espai natural. El rètol també vol servir com a element de difusió de les activitats d’interès turístic, patrimonial, ambientals o cultural que s’organitzin a la resta del municipi.

El panell informatiu d’1’60 m d’alt per 0’80 m d’ample, està muntat damunt una columna de suport de 3’5 m. Per a la seva instal•lació ha calgut canalitzar la xarxa elèctrica fins al punt d’ubicació del panell. Les obres i el procés de posada en funcionament del rètol ha estat a càrrec d’una empresa especialitzada i el seu cost global és de 30.800 euros.

Projecte de restauració, integració i ordenació de Castell
La instal•lació d’aquest panell informatiu forma part del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell, que actualment s’està ultimant amb les obres de construcció del nou aparcament d’aquest espai.

La nova àrea d’aparcament se situa en l’espai de la plana més proper a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permet una molt millor integració en el paisatge. Les obres també inclouen la construcció d’un camí de nova formació, de sauló, que unirà l’aparcament i la platja, exclusiu per a vianants i bicicletes, en el qual s’hi ubicarà vegetació autòctona pròpia d’aquests sistemes.

El projecte de restauració, integració i ordenació de Castell també ha inclòs la millora de la zona d’acollida i d’accés a la platja, i les obres de portada d’aigua a aquest àmbit.

L’objectiu d’aquest projecte és el de potenciar els valors naturals de l’indret, fent que l’experiència de visitar aquest àmbit sigui més intensa i potent, i minimitzant els impactes que provoca l’elevada freqüentació de visitants.

Finançament global del projecte
El cost final de la intervenció és d’uns 700 mil euros, que es financen en un 50% amb les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya, i l’altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l’explotació de l’aparcament que anualment s’habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50 mil cotxes cada estiu.

El projecte també compta amb el suport i la col•laboració del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp