Comença el període de preinscripcions de l’Escola Municipal d’Adults de Palamós (EMAP)

A partir del proper dilluns 4 de juny, l’Escola Municipal d’Adults del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós començarà el període de preinscripcions per als cursos que s’organitzen de setembre a maig, corresponent al curs 2012-2013.

Per tal d’agilitzar aquest procés, la inscripció es fa en dues seqüències: la preinscripció i la matriculació. És important fer la preinscripció en els dies i hores assenyalats, no importa l’ordre d’arribada, sinó fer la preinscripció aquests dies.

Cal destacar que les places són limitades i que paral•lelament es farà llista d’espera per ordre d’arribada de les persones no empadronades a Palamós, donant la possibilitat de poder cobrir les places vacants que puguin restar.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIONS
Les persones podran formalitzar la seva preinscripció, del dilluns 4 al dimecres 6 de juny, de 9.30 a 14 h, a les oficines de l’Escola Municipal d’Adults de l’Ajuntament de Palamós, ubicades a l’Aula d’Aprenentatge, c/ Salvador Albert i Pey, 3-tel: 972 60 08 10-972 31 87 02.

Per a poder realitzar la preinscripció caldrà presentar l’original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor. Un cop tancat el període de preinscripció, el dia 11 de juny el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós publicarà en el tauler d’anuncis les llistes provisionals de les persones preinscrites. En cas necessari, es farà un sorteig de desempat el dia 13 de juny, i el 15 de juny es publicaran les llistes definitives.

CALENDARI DE MATRICULACIONS
El període de matriculació per a les persones preinscrites serà: el 3 de setembre per al cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior.

El dia 4 de setembre per al curs de grau mitjà i per al curs de preparació a la prova per a l’obtenció del graduat en educació secundària. Finalment el dia 6 de setembre es realitzaran les matriculacions per al curs d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.

LA FORMACIÓ, EINA D’APRENENTATGE I PROMOCIÓ
Amb una nova edició dels cursos de l’Escola Municipal d’Adults, el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós vol potenciar la formació com a eina en l’aprenentatge i la promoció dels ciutadans, que els permeti poder preparar-se per accedir al mercat laboral o bé formar-se en el nivell educatiu desitjat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp