Durant aquesta setmana es fan les feines de manteniment i millora de la planimetria de diverses zones d’aparcament del municipi

L’Ajuntament de Palamós ha programat per aquesta setmana, la realització de les tasques de manteniment i millora de diversos espais d’aparcament del municipi, concretament dels parquings ubicats: a la Ronda de l’Est (amb accés pel carrer de Roqueta), al carrer de Santiago Bañeras (entre els carrers de València i d’Enric Vincke) i el de la platja Gran de Palamós, tots ells amb superfície de sauló.

L’acció adversa de la climatologia, principalment durant l’hivern, i el pas continuat de vehicles, ha provocat el deteriorament d’aquesta base on s’han creat sots i esvorancs, i ara es fa imprescindible poder actuar per arranjar-los.

A banda dels tres aparcaments també es realitzarà l’arranjament de la planimetria del carrer de Maria Aurèlia Capmany, ubicat a l’àmbit de La Fosca.

Garantir les millors condicions i durabilitat
Aquestes tasques permeten un manteniment adequat d’aquests espais per tal de garantir-ne les millors condicions i durabilitat. Les tasques que s’executen aquests dies es basen en l’anivellament de la superfície i la posterior compactació del ferm amb l’objectiu de donar la màxima fermesa a la capa de sauló.

El projecte regularitzarà de nou la planimetria, traslladant terres d’alguns punts cap a aquelles zones on s’han generat esvorancs. Posteriorment tota aquesta superfície es compactarà mecànicament.

Aquestes feines de manteniment i millora són a càrrec d’una empresa especialitzada, per a les quals es requereix la utilització de maquinària pesant, i s’inclouen dins les tasques de manteniment d’aquests equipaments que realitza durant l’any l’Ajuntament de Palamós.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp