Durant l’any 2022 la Brigada Municipal ha atès prop de 2.600 notificacions, comunicades principalment pels ciutadans mitjançant l’app municipal

Els operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós han atés, durant l’any passat, un total de 2.590 notificacions de serveis a la via pública o de muntatge d’equipament per a la realització d’activitats.

La major part d’aquestes tasques realitzades per la Brigada, han estat comunicades prèviament mitjançant l’app municipal, on els ciutadans han informat d’alguna incidència a la via pública relacionada principalment amb l’enllumenat (672), arranjaments de paleteria (572), instal·lacions o equipaments (322), jardineria (188), senyalització viària (69) o platges (15), entre altres.

També es destaca el muntatge de l’equipament necessari per a les activitats que s’han organitzat al municipi per part d’entitats locals, i que han requerit de la ubicació de tanques, escenaris, cadires o altres elements per a la realització d’aquestes activitats. En total durant el 2022 varen ser 287 les sol·licituds que per aquest concepte es varen atendre per part de la Brigada Municipal.

En aquest cas les notificacions rebudes s’han tramitat a través d’instància telemàtica o lliurada presencialment a la seu de l’Oficina d‘Atenció Ciutadana (OAC).

Aquestes tasques que realitza la Brigada Municipal són a banda de les que programa durant l’any aquest servei, vinculades a projectes de millora d’equipaments o via pública.

L’app municipal
La bústia de comunicats i incidències que inclou l’app municipal, per a telèfons mòbils i tauletes, és l’opció més utilitzada pels ciutadans a l’hora de comunicar algun tipus d’avaria o servei.

Aquesta aplicació permet ampliar la potencial detecció d’anomalies o desperfectes al municipi, informant de la incidència detectada, enviant fotos, fent el seguiment de les accions previstes per part de l’àrea amb competència, i fins a conèixer l’arranjament de l’avaria un cop resolta.

Un dels avantatges d’aquests sistemes és que el ciutadà pot fer una fotografia georeferenciada, entrar-la a l’aplicatiu amb una breu descripció del problema que ha detectat i, automàticament, es crea un tiquet amb la situació exacte d’on està localitzada la incidència a resoldre.

A banda de l’app també es pot utilitzar el web municipal www.palamos.cat, clicant l’apartat Bústia de comunicats, que es redirigeix a la pàgina incidencies.palamos.cat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat