El municipi de Palamós ja disposa de sis pisos destinats a cobrir situacions d’emergència social i habitacional

L’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Palamós ja disposa d’un total de sis pisos destinats a cobrir situacions d’emergència social i habitacional al municipi.

Precisament aquesta setmana s’ha incorporat el darrer dels immobles a aquest parc d’habitatges, que l’Ajuntament de Palamós ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte amb l’entitat financera que era propietària.

D’aquests sis habitatges destinats a cobrir situacions d’emergència social i habitacional cinc són propietat de l’Ajuntament de Palamós i un ha estat cedit mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que va posar aquest immoble a disposició de l’Ajuntament de Palamós durant quatre anys, amb la possibilitat de renovar aquesta cessió quatre anys més.

Quatre dels sis immobles ja estan en ple funcionament, amb famílies acollides, i la resta es troben en procés de condicionament i millora, en els quals cal dur a terme les tasques de reforma, instal·lació de l’equipament i mobiliari necessari, així com regularització dels serveis, amb l’objectiu de poder disposar d’aquests pisos, plenament en servei, al més aviat possible.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és que aquests immobles donin  sortida a les emergències sobrevingudes que puguin patir famílies del municipi, principalment en casos de desnonaments, pèrdua sobtada d’habitatge o maltractaments.

L’Ajuntament de Palamós vol continuar ampliant progressivament aquest parc d’habitatges per destinar a necessitats socials, els quals són gestionats de manera conjunta per les àrees d’Habitatge i Acció Social-Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, i l’entitat Creu-Roja Palamós.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Acció Social

Relacionades per entitat