El ple de Palamós aprova una moció en suport als centres especials de treball i a les polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades

Ahir dimarts (12/06/12) el ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar una moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades.

La moció ha estat aprovada per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori palamosí: grup municipal Socialista, grup municipal de Convergència i Unió, grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Palamós-St. Joan i grup municipal d’Entesa Palamós-St. Joan (el grup municipal Popular va excusar la seva assistència al Ple).

El ple palamosí tira endavant aquest acord davant la gravetat de la disminució dels recursos destinats en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col•lectius especials que atenen. Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especialment els col•lectius més vulnerables i, per tant, que necessiten major protecció, especialment en un època de greu crisi econòmica.

Amb aquest acord unànime l’Ajuntament de Palamós reconeix la tasca que realitzen les entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral afirmant que la seva feina en aquests moments és més necessària que mai.

A la vegada la moció exigeix al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011.

L’acord destaca la necessitat de mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat i garantir els recursos necessaris que els nous llocs de treball.

Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de l’administració per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i, en particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als Centres Especials de Treball que inclogui mesures per a mantenir-ne la sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera. Alhora, aquest pla també ha de preveure un model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització territorial dels centres.

Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit caixes catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les obres socials d’aquestes amb el tercer sector. Garantir l’estabilitat del tercer sector que col•labora en la inserció de persones amb discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.

LA REPERCUSSIÓ DE LA DISMINUCIÓ DELS RECURSOS
Aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una rebaixa del 56% respecte la dotació de l’any 2011 i es calcula, segons dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre el nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant serà de 34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de formació, 13.306; en programes d’orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment de la inserció en l’empresa ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626.

L’impacte sobre el nombre d’usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran de ser inserits al mercat de treball. En aquest sentit es calcula que uns 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres Especials de Treball i 908 professionals de les entitats socials poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries.

També es destaca que unes 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta reducció pressupostària i que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat