El proper mes de febrer s’iniciaran les obres de millora del Mercat Municipal de Palamós

El primer dilluns de febrer, dia 3, s’iniciaran les obres d’adequació i millora de l’edifici del Mercat Municipal de Palamós, que tenen com a objectiu el manteniment i la millora d’aquest equipament.

El període d’execució d’aquests treballs és d’unes sis setmanes, període en el qual aquest equipament romandrà tancat al públic.

Les obres previstes inclouen l’arranjament de les instal•lacions elèctriques de les zones comunes, d’aire condicionat o de sanejament de l’edifici. També el pintat les zones comunes interiors i de la façana de l’edifici on també es renovarà els vinils exteriors, que van ser instal•lats l’any 2011 i que amb el temps s’han anat deteriorant.

Una de les millores més destacades del projecte serà la renovació del paviment interior, concretament dels passadissos i les zones comunes de la planta baixa. També s’inclou l’adequació dels sistemes contra incendis, i la instal•lació d’una vàlvula en la connexió del clavegueram pel carrer de Josep Joan, mitjançant la qual es podrà evitar el retorn de l’aigua.

Aquestes obres han estat adjudicades a l’empresa Construccions Leinad 2001 SL, per un preu de 102.774 euros + IVA.

El Mercat Municipal, amb trenta anys de funcionament
Aquest equipament compta amb trenta anys de funcionament, i malgrat les millores realitzades durant tot aquest temps, és del tot necessari el manteniment de les seves instal•lacions, per això la realització d’aquest projecte.

El futur Mercat Municipal cobert de Palamós
Aquestes obres de manteniment i millora que es realitzaran a principis de l’any vinent, permetran que aquest equipament pugui superar amb garanties el període de cinc anys previstos abans de la realització de la remodelació integral o la nova construcció del futur Mercat Municipal cobert de Palamós.

Enguany expira el període de 30 anys de les actuals concessions de parades, que passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Palamós.

D’aquesta manera l’Àrea municipal de Mercats ja ha previst, a final d’aquest any, posar a concurs la concessió de les parades per un període de cinc anys, amb dret de retracte pels actuals paradistes, que tindran preferència igualant qualsevol altra oferta que es pugui presentar.

Aquest quinquenni ha de permetre repensar el nou Mercat cobert de Palamós, considerant si li cal una reforma integral a l’actual edifici o bé si és més convenient fer-ne un de nou.

Si s’escollís la segona opció, l’Ajuntament també es plantejaria l’opció de construir-lo aprofitant el mateix espai de l’avinguda de Catalunya, on es troba actualment, o bé si seria millor optar per una nova ubicació dins el municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat