El servei d’informadors de platges controlen els aforaments d’aquests espais per a reforçar les mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19

Des de principis del passat mes de juliol, Palamós compta amb la presència d’informadors/es a les platges, amb l’objectiu de poder reforçar i conscienciar els usuaris d’aquests espais litorals, de les mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19.

Aquests informadors/es que han estat contractats per l’Ajuntament de Palamós, realitzen una tasca informativa i de control, principalment a les platges Gran de Palamós i La Fosca, que concentren una gran afluència d’usuaris.

Les funcions bàsiques són les de vigilar i donar suport al compliment de la normativa a les zones de bany, recordant els protocols de seguretat i higiene que els usuaris d’aquests espais litorals han d’aplicar per evitar possibles contagis, amb una especial atenció al control de grans aglomeracions que en algun moment no permetin garantir la distància de seguretat entre les persones.

Si es detecta la possibilitat d’arribar a un punt on no es pugui garantir la distància mínima de seguretat entre persones, s’activava un protocol mitjançant el qual els informadors/es ubiquen tanques als accessos de la platja amb cartells que adverteixen d’aquesta situació, recomanant no accedir-hi i traslladar-se a altres platges del municipi amb més espai.

Durant aquest període es redueixen els punts d’entrada i sortida a la platja, on els informadors donen pas als usuaris a mesura que la pressió sobre l’aforament es redueix.

Quan es produeix aquest tipus de situacions l’Ajuntament de Palamós n’informa mitjançant els seus canals a les xarxes socials, posant en coneixement previ d’aquelles persones que es volen desplaçar fins a la platja del nivell d’ocupació que presenta.

Fins ara aquesta alta ocupació només s’ha produït a La Fosca (i principalment en el seu sector oest), on en moments puntuals s’ha detectat un pic important del nombre de persones usuàries de l’espai. Aquesta situació és deguda principalment a què aquest sector de platja té una superfície de sorral més reduïda que la resta.

En el cas de la platja Gran de Palamós i la de Castell, amb un important espai de sorral, no presenten cap problema en aquest sentit.

La tasca de vigilància i control que realitzen els informadors/es es concentra en els mesos de juliol i agost, un període que coincideix amb el de màxima ocupació i ús dels espais litorals al municipi, i es complementa també amb el lliurament gratuït als usuaris de les platges, de fundes porta-mascaretes o bé de cendrers de platja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat